06 lis 2020

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W HORYŃCU-ZDROJU

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie oraz zgody Wójta Gminy Horyniec-Zdrój informuję, że zajęcia w Punkcie Przedszkolnym w Horyńcu-Zdroju zostają zawieszone
na czas: od 06.11.2020 do 12.11.2020 włącznie.

 

Dorota Rachwalik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju