29 Sie 2019

Zaproszenie na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 w poniedziałek 2 września 2019 roku.

Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju:

8:00 – 8:45 Msza św. w Kościele Zdrojowym
9:00 – 10:30 Spotkanie w hali sportowej – uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego, pasowanie pierwszoklasistów i sprawy organizacyjne
10:30 – 13:00 Spotkania z wychowawcami w klasach, rozmowy o wakacjach, zapoznanie z planem zajęć i przydziałem nauczycieli poszczególnych edukacji i zajęć, wybór Samorządu Klasowego, zapoznanie ze szkolną stroną internetową (dokumenty szkoły) i e-dziennikiem, odbiór przez rodziców klas I loginów, zasady korzystania z darmowych podręczników. Poinformowanie rodziców o rodzajach zajęć pozalekcyjnych dedykowanych uczniom danej klasy organizowanych w ramach RPO i zasadach rekrutacji do udziału w zajęciach. Zapoznanie młodszych uczniów z budynkiem szkoły i szatnią – przydział szatni i regulamin (obowiązkowe woreczki na obuwie).
12:00 – 13:00 wyjście klas VIII z wychowawcami na cmentarz, złożenie przed obeliskiem kwiatów i zapalenie zniczy w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Serdecznie zapraszam mieszkańców, aby wspólnie z młodzieżą oddać hołd poległym w obronie Ojczyzny i ofiarom II wojny światowej.

13:00 odwóz
(Rodziców, którzy szybciej zabiorą dzieci prywatnymi autami do domu, proszę o zgłoszenie tego wychowawcy klasy.)

Szkoła Filialna w Werchracie:

10:30 – 11:25 Msza św. w Kościele w Werchracie
11:30 – 12:00 Spotkanie w holu szkoły – uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego, pasowanie pierwszoklasistów i sprawy organizacyjne
12:00 – 12:30 Spotkania z wychowawcą w klasie.
12:30 odwóz

Przypominam uczniom, że w tym uroczystym dniu obowiązuje odświętny strój szkolny.

Dorota Rachwalik