29 lis 2021

Zaproszenie nr 2 do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych

 

Zapytanie ofertowe nr 2 na dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Horyńcu Zdroju
w ramach programu “Laboratoria Przyszłości”

 

ZAPROSZENIE II

 

załacznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Protokół z wyboru ofert Laboratoria Przyszłości