22 lis 2021

Zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej i przedszkolnej

 

Zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej i przedszkolnej
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Horyńcu Zdroju

 

ZAPROSZENIE

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Protokół z wyboru ofert