11 październik 2021

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Horyniec-Zdrój informuje zainteresowanych mieszkańców, że ruszył nabór na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w ramach: Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Gminy mogą pozyskać środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które otrzymają dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Gminy mogą pozyskać środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które otrzymają dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o otrzymanie sprzętu, w tym wzór wniosku dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju.

 

Materiał ze strony: https://horyniec-zdroj.pl/