Dorota Rachwalik - Dyrektor szkoły

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie: kierunek – matematyka, specjalność - nauczycielska. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówką oświatową w zreformowanym systemie edukacji. Uczę od trzydziestu pięciu lat. Posiadam sześcioletnie doświadczenie na stanowisku wicedyrektora i dziesięcioletnie na stanowisku dyrektora w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju. Interesuję się technologiami informacyjnymi. Radość i satysfakcję daje mi praca z dziećmi i młodzieżą. W wolnych chwilach uczę się języka angielskiego, spaceruję lub jeżdżę na rowerze.

Dorota Ludwiczuk - psycholog

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji. Od dwudziestu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą szkolną. W naszej szkole prowadzę dla uczniów trening EEG Biofeedback. Lubię dobrą książkę i film, a także muzykę i taniec, założyłam i przez wiele lat prowadziłam zespół taneczny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu-Zdroju.