29 Kwi 2019

Uroczystości w Radrużu – 28.04.2019 r.

 

Tę Waszą pamięć – żywą – bezlitosną –
Wnukom przekażcie – jako Wasz testament…

Uczniowie SP w Horyńcu-Zdroju uczestniczyli w obchodach upamiętniających tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat. Mieszkańcy Radruża i okolic ginęli z rąk band UPA. Zabijano kobiety, dzieci, starców. Mordowano nie tylko Polaków, ale i tych Rusinów, którzy sprzeciwiali się nacjonalistycznej ideologii OUN.

Harcerze pod opieką druhny Teresy Wojtyszyn zaciągnęli wartę przy pomniku upamiętniającym pomordowanych mieszkańców. Obecne były też zuchy, nad którymi opiekę sprawowała druhna Jolanta Drapała. Po odśpiewaniu hymnu państwowego delegacje przybyłe na uroczystości złożyły wiązanki kwiatów. Hołd zamordowanym oddali przedstawiciele władz Gminy, mieszkańcy Radruża (potomkowie pomordowanych). Delegacja z naszej szkoły również złożyła bukiet biało-czerwonych kwiatów.

Ze względu na padający deszcz dalsza część uroczystości odbyła się w świetlicy wiejskiej. Pani Jadwiga Zaremba przypomniała historię tragicznych wydarzeń, podkreślając mocno, do czego może doprowadzić robienie podziałów w społeczeństwie i ideologiczna podbudowa takich działań. Potem uczennice z naszej szkoły zaprezentowały montaż poetycko-muzyczny, w którym nawiązały do tematyki uroczystości. Wyboru utworów muzycznych oraz wierszy dokonały nauczycielki Agata Nesterak oraz Marta Lewko.

Jak zwykle gościnni mieszkańcy Radruża na czele z panią sołtys Krystyną Pogorzelec przygotowali poczęstunek dla uczestników uroczystości.

Spotkanie było żywą lekcją historii dla młodzieży, a słowa pani Jadwigi można podsumować fragmentem jednego z recytowanych wierszy:

Czas w krew i zbrodnię
i w nienawiść hojny,
czas ziemi w ogniu
i w płomieniach wojny –
Już minął! Czas pożogi,
zbroczonej krwią ideologii!
I niech już nigdy człowiek więcej
w sąsiedzkiej krwi nie nurza rąk!

 

Agata Nesterak

GALERIA