14 marca 2108 roku reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Rejonowych Rozgrywkach Igrzysk Dzieci w Mini- Piłce Koszykowej  w Przemyślu. Nasze dziewczęta są mistrzyniami powiatu w tej dyscyplinie i na rozgrywkach reprezentowały również nasz powiat lubaczowski. Po rozegraniu bardzo dobrego turnieju uplasowały się na IV miejscu.

 

 

Skład drużyny: Karolina Bis, Anna Szawłoga, Weronika Dziechciarz, Oliwia Papiernicka, Klara Kornaga, Julia Czereba, Natalia Słotwińska, Agata Burdzińska, Kamila Czernysz, Amelia Owczarek, Kamila Zuba.

 

Barbara Jóźwik- Przednowek

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ UKS HORYNIEC- ZDRÓJ”

Celem Klubu jest

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
  6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Klub powstał z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców i społeczności uczniowskiej i działa na zasadach stowarzyszenia kultury fizycznej. Jest to nowa działalność naszej szkoły i jego struktury są w trakcie budowy.