28 mar 2018

UDZIAŁ ZUCHÓW W ULICZNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ

“Pełnienie służby -jakiegokolwiek rodzaju by ona była, stanowi dla skauta sposób wypełniania przyrzeczenia, obowiązku wobec Boga”- Robert Baden-Powell – założyciel skautingu.

W dniu 23 marca 2018 r. o godz.19:00 spod Kościoła Zdrojowego w Horyńcu – Zdroju wyruszyła Uliczna Droga Krzyżowa gromadząc wielu wiernych. W pochodzie tym uczestniczyły również zuchy z 2. GZ “Przyjazne Ogniki”, które szły na czele procesji obok krzyża. W tym roku Droga Krzyżowa przeszła ulicą Dąbrowskiego i Zieloną. Uroczystość zakończyła się o godz.21:00 przed Kościołem Parafialnym Apelem Jasnogórskim. Czuwaj!