20 gru 2019

ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE MOC…

„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Jan Paweł II
Kraków , 10 czerwca 1979 r.

„Światło, które daje moc…” – to hasło tegorocznej akcji “Betlejemskie Światło Pokoju”. Nawiązuje ono do słów świętego Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach przed czterdziestu laty. Przesłanie papieża Polaka i hasło Betlejemskiego Ognia edycji 2019  uczy nas pokonywać samych siebie,  kochać Boga, ojczyznę i drugiego człowieka jak bliźniego. Zuchy  i harcerze z naszej szkoły brali czynny udział w przesłaniu tego symbolicznego Płomienia. W czwartek 19 grudnia 2019 r. podczas mszy świętej o godz.16:00 w Kościele Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju  uroczyście przekazali Betlejemskie Światło Pokoju ojcu Bogdanowi Klósce i złożyli mu świąteczne życzenia. Następnie udali się do Lubaczowa i wzięli udział we mszy św. o godz.18.00 w Konkatedrze, podczas  której  Płomień z Groty Jezusa  uroczyście został przekazany wszystkim gromadom i drużynom z całego Hufca Lubaczów. Po nabożeństwie zuchy i harcerze uczestniczyli w Wigilii – dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia oraz wspólnie kolędowali. W piątek 20 grudnia Światło z Betlejem zapłonęło w naszej szkole. Zuchy i harcerze przynieśli je o godz.9.00 i przekazali wraz ze świątecznym życzeniami Pani dyrektor Dorocie Rachwalik podczas Szkolnej Wigilii. Moc tego Płomienia  otuliła wszystkich swoim ciepłem i blaskiem oraz wprowadziła w magię świąt Bożego Narodzenia.  Wesołych Świąt

Jolanta Drapała

 

GALERIA