Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – Tekst jednolity z 10 listopada 2021

 

Nowelizacja Nr 1 z dnia 29 września 2021r. statutu schroniska

—————————————————————————————————————–

Statut Przedszkola w Horyńcu-Zdroju – Tekst jednolity z 10.11.2021

 

Nowelizacja Nr 2 z dnia 27 października 2021 statutu przedszkola

Nowelizacja Nr 1 z dnia 1 września 2021 statutu przedszkola

Statut Przedszkola w Horyńcu-Zdroju

 

—————————————————————————————————————–

Statut Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju – Tekst jednolity z 10.11.2021

 

Nowelizacja Nr 1 z dnia 1 września 2021 statutu zespołu

Statut Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju

 

—————————————————————————————————————–

 

Statut Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju – Tekst jednolity z 10.11.2021

 

Nowelizacja Nr 2 z dnia 27 października 2021 statutu szkoły

Nowelizacja Nr 1 z dnia 24 sierpnia 2021 statutu szkoły

 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju – Tekst jednolity z 16 września 2020r.

 

Nowelizacja Statutu Nr 5 z dnia 16 września 2020r.

Nowelizacja statutu Nr 4 z dnia 21 sierpnia 2020r.

Nowelizacja statutu Nr 3 z dnia 12 czerwca 2019

Nowelizacja statutu Nr 2 z dnia 27 lutego 2019r.

Nowelizacja statutu Nr 1 z dnia 14 listopada 2018r.

STATUT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W HORYŃCU-ZDROJU