21 lis 2018

Starsi uczniowie dzielą się wiedzą z młodszymi

Dla wolontariuszy ze SK PCK problemy współczesnego świata i najbliższego otoczenia nie są obojętne.

Starają się reagować na nie, na miarę swoich możliwości. W ostatnim czasie członkowie PCK skupili się na dwóch problemach -problemie głodu na świecie i profilaktyki zdrowia młodszych kolegów i koleżanek. W związku z tym przeprowadzili -w porozumieniu  z wychowawcami kl. I i IIISP -dwie tematyczne prelekcje.

30.10.2018r.wolontariuszki uwrażliwiały uczniów klas III na ogromny problem głodu na świecie i sposobów pomocy głodującym, zaś 20.11.2018 w klasach I przeprowadziły pogadankę i prezentację na temat: „Aby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć!”. Obie akcje miały na celu wspomaganie kształtowania właściwych postaw u dzieci, a jednocześnie udowodniły, że młodzież jest gotowa do różnorodnych, pożytecznych działań.

Miejmy nadzieję, że otwartość i wrażliwość młodzieży zaowocuje w przyszłości.

Jolanta Szczerbinin