15 wrz 2017

Sprzątanie świata 2017

Akcja „ Sprzątanie świata 2017” pod hasłem  „NIE MA ŚMIECI-SĄ SUROWCE” w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju odbyła się 15.09.2017r. Była przeprowadzona we współpracy z Urzędem Gminy w Horyńcu-Zdroju. Uczniowie  klas IV-VII oraz  klas gimnazjalnych porządkowali wyznaczone ulice Horyńca pod opieką wychowawców. W rowach, zaroślach i na poboczach, uczniowie znajdowali przeróżne śmieci (puszki, butelki, kawałki blachy, części garderoby czy elementy wyposażenia domów). Akcja miała charakter symboliczny, a jej celem był wzrost świadomości ekologicznej oraz promocja pozytywnych działań na rzecz przyrody. Uczniowie klasy III wraz z wychowawcą,  porządkowali plac szkolny. Uczniowie z młodszych klas, wybrali się na spacer z pogadanką wg własnego harmonogramu zajęć.

Dzieci ze Szkoły Filialnej oraz Punktu Przedszkolnego w Werchracie przyłączyły się do akcji  Sprzątania Świata. Zadbały o porządek wokół szkoły. Celem nadrzędnym akcji szkolnej, organizowanej tradycyjnie w każdym roku jest ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Po zajęciach utrwalających pojęcia  recyklingu oraz zasad sortowania śmieci dzieci udały się na teren przy szkole. Uczestniczyły w sprzątaniu bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem .

Więcej zdjęć:

Dodaj komentarz