Irena Antonik-Wałczyk – przewodniczący

Iwona Wojtyszyn – zastępca przewodniczącego

Małgorzata Całka – skarbnik

Małgorzata Szymeczko-Kopczyńska – sekretarz