Samorząd Szkoły

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Radę Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 tworzą :

 

przewodnicząca – Amelia Pszonka
z-ca przewodniczącej – Ewa Hałucha
sekretarz – Daina Kosak
skarbnik – Amelia Gutkowska

 

 

 

Niezależnie od tego, czy ktoś został wybrany do Rady SU, czy na gospodarza klasy – każdy może wpływać na to, co się dzieje w szkole.

CZEKAMY NA TWOJE POMYSŁY

W naszej szkole to Uczniowie tworzą jej charakter!
Jeżeli ktoś ma ciekawe pomysły lub chce rozwijać swoje zainteresowania, może to robić na różne sposoby - organizując drużynę sportową, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na zabawę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii.

Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Natomiast zadaniem Rady SU, czyli wybranej w wyborach reprezentacji społeczności szkolnej, jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Rada SU nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.

W naszej szkole SU bierze udział w akcjach charytatywnych „Szkoło Pomóż i Ty”, „Góra Grosza”. Zorganizowaliśmy również zbiórkę pieniędzy na rzecz małych pacjentów Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Dużym powodzeniem cieszą się debaty, w czasie których rozmawia się na przykład o potrzebie noszenia do szkoły telefonów komórkowych.

Samorząd sprawuje opiekę nad sztandarem szkoły, pomaga św. Mikołajowi w roznoszeniu prezentów, opiniuje jadłospisy stołówki szkolnej, przygotowuje konkursy na zabawę karnawałową, a chętni uczniowie prowadzą szkolny sklepik.

DOŁĄCZ DO NAS

Każdy z nas może mieć wpływać na to, co się dzieje w szkole.