Realizacja projektu:

Doposażenie szkoły: pracownia biologiczna, pracownia geograficzna; pełne pakiety klocków do nauki robotyki i programowania, roboty do nauki programowania, drukarka 3D, dywan interaktywny, tablice interaktywne z projektorami; specjalistyczne pomoce do pracy na zajęciach terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej oraz specjalistycznej narzędzie do diagnozowania i wspierania stosowania optymalnych metod przyswajania wiedzy.