09 Wrz 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego w Werchracie

W dniu 2 września 2019 r.  powitaliśmy uroczyście nowy rok szkolny 2019/2020. O godzinie 10.30 rozpoczęła się Msza Święta . Po niej dzieci z klas I i II oraz przedszkolaki z punktu przedszkolnego wzięły udział w uroczystym apelu . Uczniowie klasy II przywitały ” pierwszaków” słowami wierszy. Następnie odbyło się pasowanie na ucznia poprzedzone krótką częścią artystyczną. Dzieci z przejęciem wypowiadały słowa przyrzeczenia . Dyrektor szkoły pani Dorota Rachwalik serdecznie przywitała całą społeczność szkolną, a zwłaszcza najmłodsze dzieci, dla których ten dzień był szczególnie wyjątkowy, gdyż po raz pierwszy przyszły do przedszkola. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor życzyła wszystkim zdrowia, sił i motywacji do zdobywania wiedzy. Przedstawieni zostali wychowawcy oraz nauczyciele pracujący w szkole. Na zakończenie wszyscy udali się do sal lekcyjnych  z wychowawcami .

Teresa Chmielowiec