30 Sie 2019

Rekrutacja uczniów na zajęcia pozalekcyjne z projektu RPO „W TROSCE O OPTYMALNY ROZWÓJ KAŻDEGO UCZNIA – POPRAWA WARUNKÓW DYDAKTYCZNYCH I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HORYŃCU-ZDROJU”

 

Zajęcia dedykowane uczniom poszczególnych klas

Nabór na 2019-2020 – kryteria rekrutacji 2019-2020

Zarządzenie Wójta o wprowadzeniu zmian w regulaminie_nr_470052019

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Horyniec-Zdrój