25 sty 2022

REKRUTACJA 2022

Szanowni Rodzice/Opiekunowie.

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z terminami obowiązującymi w rekrutacji 2022.

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie rekrutacji 2022

Poniżej publikujemy wzory formularzy obowiązujących w procesie rekrutacji 2022.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej – dla rodziców z Gminy Horyniec-Zdrój

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej – dla rodziców spoza Gminy Horyniec-Zdrój

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub punktu przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie-woli-przyjecia-do-przedszkola- na 9 godzin

Oświadczenie-woli-przyjecia-przedszkola- na 5 godzin

Oświadczenie-woli-przyjęcia- do Punktu Przedszkolnego w Werchracie

W przypadku braku możliwości wydrukowania formularzy, a także w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu przedszkola lub szkoły albo kontakt telefoniczny: 166313103 lub 166313015