Regulamin pracy zdalnej w Przedszkolu w Horyńcu-Zdroju

Regulamin pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju w warunkach pandemii

 

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin pracowni komputerowych

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z hali sportowej

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

——————————————————————————————————————-

 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI OD ROKU 2017

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ OD ROKU 2017

REGULAMIN STYPENDIUM NAUKOWEGO I ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OD ROKU 2017

REGULAMIN SU OD ROKU 2017

REGULAMIN ŚWIETLICY OD ROKU 2017

REGULAMIN WYBORU RADY RODZICÓW OD ROKU 2017

REGULAMIN BIBLIOTEKI, CZYTELNI I ICIM OD ROKU 2017

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ OD ROKU 2017

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH OD ROKU 2017

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK_SPORTOWYCH od roku 2017

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWYCH OD ROKU 2017

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ OD ROKU 2017

REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI W CZASIE DOWOZU OD ROKU 2017

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ OD ROKU 2017

REGULAMIN WF OD ROKU 2017

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH od roku 2017