Erasmus + KA1. Edukacja szkolna. Projekt „Doskonalenie umiejętności  i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia ”

Nasza szkoła obecnie realizuje projekt programu Erasmus+ w ramach akcji KA1 mobilność kadry edukacyjnej pod tytułem „Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia ”. Zarys projektu powstał po rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej naszej placówki, słabych i mocnych stron szkoły w zakresie metod i treści oraz procesów nauczania, a także organizacji pracy szkoły. Projekt został wysoko oceniony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, otrzymując 91 pkt na 100 i wytypowany do realizacji w terminie 1.06.2016-31.12.2017r.

Głównym celem projektu jest zwiększenia kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie metod pracy,  innowacyjności, korzystania z europejskich programów edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia kompetencji kluczowych takich jak wykorzystanie technologii ICT oraz posługiwanie się językami obcymi, co będzie miało bezpośredni wpływ na  podniesieniu jakości nauczania w szkole podstawowej w Horyńcu- Zdroju.  W projekcie weźmie udział 9 pracowników szkoły: dyrektor i nauczyciele różnych przedmiotów uczący zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Są to doświadczeni pedagodzy, podejmujący nowe wyzwania, stale podnoszący własne kompetencje i standardy nauczania.

W trakcie realizacji projektu nauczycieli wezmą udział w kursach metodycznych oraz językowych, a także będą obserwować pracę zagranicznej szkoły partnerskiej w Zwolle, Holandia. Kursy organizowane są przez centra szkoleniowe ITC International w Pradze, ETI na Malcie, English Matters z siedzibą w Hiszpanii i Action School na Słowacji. Pierwszy kurs odbył się w lipcu 2016r. i było to seminarium metodyczne, dotyczące innowacyjnych metod w nauczaniu języka angielskiego. W styczniu 2017r. planujemy udział w kursie dotyczącym tematyki wykorzystywania w pracy narzędzi ICT, w sierpniu 2017r.– w kursie na temat „Specjalne Potrzeby Edukacyjne”, we wrześniu 2017r.– w kursie na temat „Nowe trendy nauczania w przedszkolu”, w październiku 2017r.- w kursie strukturalnym z elementami obserwacji dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, a w maju 2017r.– w kursie językowym.

Uczestnicy udoskonalą umiejętności językowe, poznają nowatorskie metody nauczania oraz dzielą się wiedzą z innymi nauczycielami, co uatrakcyjnia proces edukacyjny i wpływa pozytywnie na integrację pracowników szkoły, poprawia współpracę oraz komunikację w jej obrębie. Działania nauczycieli skupią się na poznaniu i adaptacji nowych rozwiązań, przeniesieniu ich na grunt szkoły, wymianie dobrych praktyk, podniesieniu prestiżu szkoły oraz wzmocnieniu jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.

Dzięki nawiązaniu kontaktów z nauczycielami z innych krajów i ich szkołami otworzy się możliwość poznania i adaptacji nowych rozwiązań oraz przeniesienie ich na grunt szkoły. Szkoła zwiększy szanse na udział w projektach międzynarodowych; nauczyciele uczestniczący w kursach wzbogacą tematykę lekcji o wymiar europejski; podjęta zostanie szersza współpraca zagraniczna.

Dzięki zagranicznym kursom nauczyciele wzbogacą swoją świadomość międzykulturową poprzez kontakt z koleżankami i kolegami z różnych krajów Europy oraz poznają ich systemami edukacji. Nowe metody projektowe zachęcą nauczycieli do częstszego stosowania ich w swojej pracy – uczniowie staną się bardziej pewni siebie jak i kreatywni. Stosowanie nowych metod pracy przełoży się na ograniczanie syndromu wypalenia zawodowego nauczycieli oraz podniesienie motywacji uczniów.

Więcej:

http://www.sp.horyniec-zdroj.pl/ERAZMUS%20+.htm

http://spherasmusplus.blogspot.com/

 

„CZAS NA ZDROWIE”

Uczniowie naszej szkoły realizowali od kwietnia do czerwca 2017r. zadania ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie”. Projekt prowadzony był w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Wzięło w nim udział około 300 szkół podstawowych i ponad 200 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Głównym organizatorem IV edycji konkursu  była Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym : Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki , Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego i Rzecznika Praw Dziecka. Przedmiotem projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie” była promocja zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.  Uczniowie podejmowali wiele działań i realizowali ciekawe zadania konkursowe. Między innymi: prowadzili akcję informacyjną wśród społeczności szkolnej i gminnej, projektowali i upowszechniali ulotki promujące zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i rolnictwo ekologiczne, wykonali zdrowe kanapki, spotkali się z dietetykiem, piekli zdrowe ciasteczka, rozmawiali o rolnictwie ekologicznym  z zaprzyjaźnionym sprzedawcą owoców i warzyw. Najciekawszym i najtrudniejszym zadaniem było zorganizowanie  Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości (rodziców, mieszkańców, władz lokalnych i specjalnych gości, takich jak np. lekarze, dietetycy, producenci żywności ekologicznej i regionalnej, znani sportowcy). Festyn Zdrowia odbył się 4 czerwca 2017r. w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju i  połączony był z gminnymi obchodami Dnia Dziecka.