MARLENA GOLENIA – przewodnicząca

AGNIESZKA PAWLUK – zastępca

MAŁGORZATA WOJDYŁA – sekretarz

JOANNA HAŁUCHA – skarbnik

ANNA KUS – członek