Rada Rodziców 2019/2020

MAŁGORZATA BURDA – przewodnicząca

AGNIESZKA PAWLUK – zastępca

MONIKA SZKOPIŃSKA – skarbnik

 

Komisja rewizyjna 2019/2020

KRZYSZTOF JUZWA – przewodniczącY

MARIUSZ HUSIATYŃSKI – zastępca

————————————————————————————————-

Rada Rodziców 2018/2019

MARLENA GOLENIA – przewodnicząca

AGNIESZKA PAWLUK – zastępca

MAŁGORZATA WOJDYŁA – sekretarz

JOANNA HAŁUCHA – skarbnik

ANNA KUS – członek