22 gru 2017

Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju

 

„My, harcerze i zuchy ,sprowadzając Betlejemski Ogień do Polski i przekazując Go wszystkim, którzy pragną Jego obecności, pełnimy służbę w imię pokoju, zrozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi z bliska i z daleka”.

W dniu 21 grudnia 2017 r. podczas mszy świętej o godz.16:00 zuchy i harcerze z naszej szkoły uroczyście przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju ojcu Bogdanowi Klósce i złożyli mu świąteczne życzenia. Swoją obecnością uświetnili też roratnie nabożeństwo. Niech płomień tego światła, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei będzie w każdym z nas nie tylko w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Czuwaj!