16 kw. 2019

Przedszkolaki poznają tradycje wielkanocne

     

W dniu 16 kwietnia przedszkolaków odwiedził Pan Leszek Kłysewicz, który zapoznał  dzieci z bardzo ciekawą techniką wykonywania pisanek. Technika ta polega na nawiercaniu w skorupce otworów przy pomocy wiertarki i malutkiego wiertła. Pisanki ażurowe wykonywane są z wydmuszek jaj przepiórczych, kurzych, kaczych, gęsich i strusich. Przedszkolaki były zachwycone efektami pracy Pana Leszka i dziękują za poświęcony im czas im czas. Anna Bizior