05 Cze 2020

Propozycja Podkarpackiego SZS w Rzeszowie- Wirtualny Bieg Przełajowy ” Sportowy wyścig po zdrowie”

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w Wirtualnym Biegu Przełajowym „Sportowy wyścig po zdrowie”.
Co należy zrobić?
 • Zawodnik musi odbyć Bieg w dniach 8-13 czerwca 2020 r.
 • Zawodników nie obowiązuje limit czasu.
 • Uczestnikami Biegu mogą być dzieci i młodzież szkolna ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podkarpackiego.
 • Uczestnikiem Biegu może być osoba, która w dniu zawodów ma ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12 rok życia muszą startować pod opieką pełnoletniego opiekuna. Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – opiekun) przystępując do biegu, jednocześnie oświadcza o starcie na własną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w zawodach.
 • Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 5 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 8-13 czerwca br.
 • Zawodnik może dystans 5 km pokonać w dowolnym terenie (nie wolno biegać po stadionie, to jest bieg przełajowy), przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
 • Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach.
 • Dystans można pokonać na dwa sposoby:
  • Biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo 5 km;
  • “Na raty” tj. dystans 5 km rozkładając na dowolne 3 dni. Nie ma znaczenia, ile km Uczestnik pokona danego dnia – ważne, aby suma 3 biegów dała łącznie dystans 5 km. 3 dni startowe muszą zawierać się w datach 8-13 czerwca br. Osobom niepełnoletnim zaleca się pokonanie dystansu na raty lub w formie marszobiegu.
 • Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem (np. można pobrać aplikację ze sklepu Google.Play lub AppStore Bieg Teacker lub Endomondo – jest darmowa i premium, ale wystarczy wersja darmowa).
 • Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik w postaci zdjęcia lub screenu (zrzut z ekranu) ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem do godz. 12.oo dnia 15 czerwca br. W e-mailu należy podać dane:
  • nazwisko i imię ucznia
  • rok urodzenia
  • nazwa szkoły
 • Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 5 km, jednocześnie pamiętając, że 5 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu.
 • Wyniki biegów będą opublikowane na stronie www.szs.rzeszow.pl do dnia 17 czerwca br.
 • Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  • K-14, M-14 (rocznik 2007 – 2008)
  • K-16, M-16 (rocznik 2005 – 2006)
  • K-18, M-18 (rocznik 2003 – 2004)
  • K-20, M-20 (rocznik 2001 – 2002)
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i medale. Wśród wszystkich uczestników zostanie rozlosowanych co najmniej 10 nagród rzeczowych. Nagrody będzie można odebrać osobiście w Biurze PW SZS w Rzeszowie.
 • Dla najlepszych postaramy się zorganizować bieg “w realu” zaraz po wakacjach.