WALERIA KORNAGA

Ukończyłam Studium Nauczycielskie w Przemyślu o kierunku: wychowanie przedszkolne. Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie ukończyłam studia magisterskie: kierunek – pedagogika,  ze specjalnością – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiadam dwudziestosześcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi pięcio i sześcioletnimi oraz sześcioletnie doświadczenie w edukacji wczesnoszkolnej. Obserwowanie, stymulowanie rozwoju dzieci, oraz nauka i zabawa z młodszymi dziećmi  to dla mnie nie tylko zawód, ale i prawdziwa pasja przynosząca wiele radości i satysfakcji. Z wielką przyjemnością od 32 lat dojeżdżam do pracy  rowerem.