TADEUSZ DZIECHCIARZ

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział w Białej Podlaskiej kierunek wychowanie fizyczne specjalność – nauczycielska. W  2007 poszerzyłem swój warsztat pracy o stopień instruktora dyscypliny sportu –piłka siatkowa, a w 2017 roku po zdaniu egzaminu zostałem mianowany Sędzią Okręgowym Pływania  klasy II. Od kilku lat moje zainteresowania i rozwój ścieżki zawodowej rozwijam w kierunku kształtowania osobowości, osiągania powodzenia i zadowolenia w procesie wychowania, nauczania , poprawy komunikacji interpersonalnej.   W tym też kierunku ukończyłem studia podyplomowe na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na Wydziale Administracja i Nauki Społeczne w zakresie: „ Coaching i NLP”. W roku 2017 po zdaniu egzaminów uzyskałem certyfikat Coach ICI – nadany przez International Association of Coaching  -Institutes, ICI, i tytuł PRACTITIONER IN THE ART NLP- przyznany przez Polskie Stowarzyszenie NLP. Moją pasję rozwijam jeżdżąc na zabytkowych motocyklach w klubie „Czarna Brygada” SOUTH-EAST.