JOLANTA SZCZERBININ

Jestem nauczycielem z 25 letnim stażem pracy. Ukończyłam  Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie. Nieustannie doskonalę się zawodowo, aby jak najlepiej spełniać swoje obowiązki nauczyciela i wychowawcy, które dają mi wiele satysfakcji. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z wychowania do życia w rodzinie, z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ,ochrony i kształtowania środowiska oraz studiów  z oligofrenopedagogiki, które pomogą mi wspierać rozwój dzieci i młodzieży z różnymi  trudnościami. Nauczycielem i wychowawcą jestem nie tylko w szkole ale też i poza nią, gdyż od kilkunastu lat bezinteresownie pomagam młodzieży w rozwijaniu ich osobowości i zainteresowań, kierując pracą amatorskiego Teatru Młodych, którego jestem twórcą i animatorem w rodzinnej miejscowości. Lubię muzykę i taniec.