EDYTA MAZURKIEWICZ

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego: kierunek – pedagogika, specjalność – edukacja wczesnoszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu matematyki z elementami informatyki. Posiadam czternastoletni  staż pracy pedagogicznej. Stale staram się rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje, a efektem tego jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu logopedii ogólnej z logorytmiką. Wolny czas spędzam aktywnie z rodziną.