DOROTA LUDWICZUK – wicedyrektor szkoły

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji. Od dwudziestu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą szkolną. W naszej szkole prowadzę dla uczniów trening EEG Biofeedback. Lubię dobrą książkę i film, a także muzykę i taniec, założyłam i przez wiele lat prowadziłam zespół taneczny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu-Zdroju.