ANNA KUSIAK

Ukończyłam filologię polską (specjalność nauczycielska i redaktorsko-medialna) na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku: pedagogika specjalna – rewalidacja. Pracuję w szkole od 2006 r. jako nauczyciel j. polskiego i wychowawca. Każda lekcja jest dla mnie kolejną przygodą i wyzwaniem, do którego pragnę być jak najlepiej przygotowana. Największą satysfakcją dla mnie są sukcesy moich uczniów.