ANETA DYDYK

Jestem absolwentką geografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę jako nauczyciel rozpoczęłam w 2004 roku. W swojej pracy staram się zachęcić dzieci i młodzież do poznawania piękna świata, ziemi ojczystej oraz kształtować postawy pro regionalne poprzez poznanie i popularyzowanie „naszej małej ojczyzny”, jej walorów przyrodniczych, piękna krajobrazu, historii i dziedzictwa kulturowego. W 2017 roku rozpoczęłam pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki umożliwiły mi przygotowanie w celu wdrożenia i urzeczywistniania idei wyrównania szans edukacyjnych uczniów z wyzwaniami, których sukcesy w nauce oraz życiu codziennym dają ogrom satysfakcji.