ANDRZEJ NAZARKO

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: filologia polska, specjalność nauczycielska oraz podyplomowych studiów z historii. Od osiemnastu lat pracuję w SP w Horyńcu-Zdroju jako nauczyciel, wychowawca i opiekun samorządu uczniowskiego. Współpracuję z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Przemyślu. W 2009 roku otrzymałem Odznakę „Przyjaciel Dziecka”.