24 Mar 2021

POŻEGNANIE ZIMY

“Dosyć mamy śniegu,

dosyć mrozów mamy,

dlatego do wody

Marzannę wrzucamy”

W dniu 19 marca 2021 r. przedszkolaki z Horyńca-Zdroju pożegnały Panią Zimę i powitały Wiosnę. W tym celu każda grupa przedszkolna oddzielnie i ze swoją ekologiczną Marzanną wybrała się  do Parku Zdrojowego i tam wraz z falami Gliniańca kukły Zimy popłynęły do morza. Do przedszkola dzieci wróciły z uśmiechem na twarzy i wiosennymi, kolorowymi gaikami symbolizującymi nową porę roku.

Jolanta Drapała