Realizacja projektu:

 

Niezmierne nam miło było gościć w Warszawie podczas Seminarium Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych„WYŻSZE KOMPETENCJE – WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI”. Otrzymałyśmy „dawkę” inspiracji, poznałyśmy programy Biura FRSE POWER oraz nowych ludzi…

 

Program Seminarium BPZiM

 

 

Czytaj więcej:

www.frse.org.pl | www.power.frse.org.pl

 

 

 

Mobilność  IV „ Inclusion starts with I – Learning to live together”.

 

W ramach projektu  Erasmus + miałyśmy możliwość uczestnictwa w dniach 27.09.- 01.10. 2021r.w kursie metodycznym „Inclusionstarts with I-Learning to live together” („Edukacja włączająca. Uczymy się żyć razem.”), zorganizowanym przez NEW Horizons MALTA. Podczas kursu  mogłyśmy wymienić się doświadczeniami z uczestnikami z Hiszpanii, Rumunii.

 

Celem kursu było:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w celu stworzenia pozytywnego klimatu
  w klasie,
 • poznanie zasad, podstawowych elementów oraz znaczenia i wartości edukacji włączającej,
 • dzielenie się dobrymi praktykami, pomysłami z uwzględnieniem kultury różnych krajów,
 • rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania form, metod pracy oraz narzędzi edukacyjnych,
 • poznanie narzędzi nauki pozaformalnej i formalnej możliwych do wykorzystania
  w edukacji włączającej,
 • podniesienie kompetencji językowych,
 • wykorzystanie nowych umiejętności w szkole celem skutecznego kształcenia wszystkich uczniów.

Podczas kursu stosowane były głównie  metodywarsztatowe, dominowała praca w grupach
(odgrywanie scenek sytuacyjnych, formułowanie oczekiwań, prezentacja metod). Poznałyśmy też wiele świetnych ćwiczeń i zabaw edukacyjnych, które z pewnościąwykorzystamy
w codziennej pracy z uczniami.

Dorota Ludwiczuk, Marta Lewko

 

PREZENTACJA

 

 

Podczas warsztatów, które wszystkie odbywały się w terenie na świeżym powietrzu rozpatrywaliśmy czym jest zdrowa i emocjonalna edukacja? Temat analizowaliśmy w następujących aspektach:

1.      Aktywność fizyczna
2.      Zdrowie emocjonalnie
3.      Zrozumienie ludzi
4.      Akceptacja emocji/zachowań

 

Bardzo interesujące dla nas okazały się wytyczne dotyczące zdrowia emocjonalnego (może dlatego, że sposobów na aktywność fizyczną zwłaszcza na świeżym powietrzu znamy wiele).
Lista wdzięczności: może stworzyć poczucie własnej wartości i poczucie obfitości (załóż pamiętnik lub staraj się wymienić 5 dobrych uczynków w ciągu dnia)·        Lista osiągnięć: może stworzyć poczucie pewności siebie i sprawić, że poczujesz się potężny ( zazwyczaj pod koniec dnia wymieniamy co nie zrobiliśmy)·        Medytacja: może pomóc ci być bardziej spokojnym i połączonym z twoim wewnętrznym ja również pomóc umysłowi w większej kontroli nad emocjami (5 minut dziennie)·

Technika Emocjonalnej Wolności ( E. F. T.): może pomóc przezwyciężyć wszelkie emocje, zaakceptować każdą sytuację, uspokoić umysł i ciało oraz znaleźć przebaczenie (5 minut dziennie). Polecam film o technice EFT Tapping dla dzieci. Metoda mało znana w Polsce ale ciekawa dla dzieci nie radzących sobie z emocjami https://www.youtube.com/watch?v=s99M8eJV4sk·

Superman Pose: Pomaga stworzyć hormony serotoniny i adrenaliny ( 2 minuty co wieczór)·

Pozytywne afirmacje: codziennie pomaga utrzymać optymistyczne nastawienie.

 

Barbara jóźwik-Przednowek
Tadeusz Dziechciarz

 

PREZENTACJA

 

Robotics and STEM in Education –  Nikozja, Cypr19/07/2021 – 23/07/2021

 

Robotics and STEM to kurs, który skupia się na promowaniu robotyki, inżynierii i matematyki w codziennym nauczaniu na przedmiotach, które niekonieczne muszą być powiązane z naukami ścisłymi. Uczestnicząc w kursie oprócz umiejętności programowania i analitycznego myślenia nauczyliśmy się kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów.
Pracując w zespołach, projektowaliśmy i budowaliśmy roboty, które potem były przez nas programowane w sposób, który umożliwił rozwiązanie danego problemu.

Wykorzystując nasze doświadczenie zdobyte podczas szkolenia chcielibyśmy na swoich zajęciach rozwijać zdolność myślenia kognitywnego wśród naszych uczniów i tym samym uświadamiać, że każda przeszkoda na ich ścieżce edukacyjnej, z pozoru trudna, jest możliwa do pokonania.

 

Lesław Kuchciak, Jacek Szczupak

 

Mobilność  I „ Englisch for teachers (A2/B1)

 

Pierwszą mobilność w ramach projektu ERASMUS+  POWER zrealizowałyśmy w pięknym mieście Sewilli położonym w południowej Hiszpanii.  Uczestniczyłyśmy w kursie „Englisch for teachers (A2/B1)”, który odbył się w dniach od 05.07.2021 do 09.07.2021. Głównym celem uczestnictwa w kursie było doskonalenie kompetencji językowych i pokonywanie barier w posługiwaniu się językiem angielskim.

Zajęcia w szkole językowej  prowadzone były niezwykle ciekawie i inspirująco dzięki bardzo pomocnej i zaangażowanej nauczycielce Muge. Podczas zajęć stosowała ona różne metody aktywizujące, które wpływały na efektywniejsze przyswajanie wiadomości. Miałyśmy okazję poznać kulturę i tradycje Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Czech i Turcji. Bardzo dużo rozmawiałyśmy, nie tylko w czasie zajęć,  ale także na przerwach.  W ten sposób nie tylko ćwiczyłyśmy język w praktyce, ale również nawiązywałyśmy nowe kontakty.

Udział w szkoleniu językowym był dla nas wspaniałą okazją do poprawy znajomości języka angielskiego, co wpłynęło nie tylko na nasz własny rozwój osobisty, ale również poszerzyło nasze kompetencje zawodowe.  Jesteśmy pewne, że zdobyte doświadczenie przełoży się to na styl i sposób prowadzenia naszych lekcji, a co za tym idzie na wymierne korzyści dla szkoły.

Izabela Sikora, Bożena Mróż, Dorota Ludwiczuk, Beata Nazarko, Aneta Dydyk, Edyta Mazurkiewicz

 

 

 

Przed napisaniem projektu w celu zdefiniowania obszarów pracy szkoły wymagających poprawy i indywidualnych potrzeb w zakresie szkolenia zawodowego przeprowadzono wśród rady pedagogicznej szkoły ankietę, która ściśle wyselekcjonowała osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach.
Następnie na spotkaniu organizacyjnym komitet, w skład którego weszły dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz psycholog, przedstawił w formie pisemnej kryteria wyboru osób, które mogą wziąć odział w projekcie, tj. jasne cele dotyczące mobilności, adekwatność działań planowanych przez poszczególnych pracowników do potrzeb szkoły; czy gotowość kandydatów do dzielenia się doświadczeniem po powrocie.
Każdy z chętnych nauczycieli wypowiedział się w pisemnym (ankieta online) kwestionariuszu na temat swoich zdolności komunikacyjnych, interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów, określił stopień znajomości języka angielskiego, uzasadnił wybór kursów, jak również wskazał jak udział w danym szkoleniu przyczyni się do realizacji Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.
Osoby, które spełniły powyższe kryteria kryteria to dwie grupy nauczycieli, pierwsza z nich to 6 osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w realizacji mobilności projektu Erasmus+ ale postanowiły wziąć udział w tegorocznej edycji zachęcone przez swoich kolegów na spotkaniach Szkolnej Rady Pedagogicznej czy podczas lekcji otwartych.
Trzon tej grupy tworzą głównie nauczyciele z wieloletnim stażem edukacji wczesnoszkolnej ale słabą wiedzą z zakresu języka angielskiego, którzy pragną podnieść swoje kompetencje językowe poprzez udział w wewnątrzszkolnym kursie językowym a następnie sprawdzić i udoskonalić umiejętności na kursie English for teachers w Irlandii. Kolejną grupą są osoby z doświadczeniem mobilności programów Comenius i Erasmus+, nauczyciele z długoletnim stażem pracy, komunikatywnym poziomem języka angielskiego, którzy już w poprzednich projektach mieli okazję doskonalić swój warsztat pracy, rozwijać kompetencje posługiwania się językiem obcym i rozwijać światopoglądy oraz wprowadzać rezultaty i działania innowacyjne.

Wszyscy bardzo pozytywnie ocenili wpływ działań projektowych na rozwój kadry i szkoły, chcą kontynuować wyjazdy i zdobywać nową wiedzę w zakresie najnowszych metod, które znacznie ułatwią prowadzenie lekcji, uatrakcyjnią pracę z uczniami oraz pomogą w sprostaniu oczekiwaniom edukacyjnym szkoły XXI wieku. 3 nauczycieli (edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia integracyjnego) planuje obserwację prowadzenia zajęć Metodą Daltona w holenderskiej szkole, aby już na stałe móc wprowadzić ją w kolejnych oddziałach naszej szkoły. Ponowny wybór tej holenderskiej szkoły, ze względu na ogromne doświadczenie i widoczne u nas efekty.

Dyrektor szkoły oraz nauczyciel języka angielskiego chcą zdobyć wiedzę na temat innowacyjnych metod nauczania w szkołach estońskich podczas wyjazdu jobshadowing, ich celem nadrzędnym jest poznanie praktycznego aspektu wysoko cenionej w dzisiejszych czasach szkoły dwujęzycznej.
Psycholog szkolny oraz oligofrenopedagog to specjalistki w dziedzinie wspierania uczniów z SEN, w tej edycji projektu postanowiły zgłębić wiedzę i doświadczenie z dziedziny wykluczenia społecznego. Nauczyciele języka polskiego i angielskiego już korzystają z tabletów w codziennym nauczaniu, kurs 2.0 Tools to inwestycja w możliwość prowadzenia lekcji w niezwykle ciekawy i angażujący uczniów sposób.
Nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawca świetlicy szkolnej na co dzień mierzą się z problemem otyłości wśród dzieci, niezdrowego tryby życia i niechęci do aktywności fizycznej dlatego wybrali kurs, który pozwoli na nowe metody inspirowania uczniów do zdrowych nawyków.
Nauczyciele dodatkowych zajęć z robotyki, są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej na kursie Robotic and STEAM. Nauczyciele plastyki oraz przyrody i muzyki łącza swoje siły by w przyszłości zachęcić dzieci do recyklingu i życia w zgodzie z naturą.

Harmonogram mobilności projektu

 

LP NAZWA KURSU ORGANIZATOR DNI KRAJ MIEJSCOWOŚĆ DATA
1 Inclusion starts with I – Learning to live together.  https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=65825&cbmid=1248100

 

New Horizons Malta https://www.facebook.com/pg/New-Horizons-Malta-372993603132995/photos/?tab=album&album_id=469909823441372 5 Malta Sanglea, Valeta, Birgu 05-09.10.2020
2 Inspiring healthy lifestyle

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=67214&cbmid=12245262

Standoutedu Cypr

https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/109-health-and-emotional-education.html

 

5 Cypr Nikozja 25-29.01.2021
5 Teaching in a 21 Century School

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=44579

Knowledge http://www.21knowledge.pt/teaching21century.pdf

 

 

5 Portugalia – Madera Funchal 08-13.02.2021
6 Kurs językowy English for teachers English Mattershttps://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-ireland/general 7 Irlandia Dublin 21-27.02.2021
7 Job shadowing Metoda Daltona ChristelijkeDaltonschoolKoningin Emma

Jacob Catsstraat 1

5

(7)

Holandia Zwolle 07-11.06.2021
8 Robotic and STEAM In Educationhttps://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=58759&cbmid=12934597 Standoutedu Cypr

https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/108-robotics-and-stem.html

5

(7)

Cypr Nikozja 17-21.05.2021
9 Preparing teachers to integrate Web.2.0.Tools

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=83557&cbmid=12317518

Oloklirosi single memberprivatecompany

https://erasmuslearn.eu/preparing-primary-school-teachers-integrate-web-2-0-tools/

7

(9)

Grecja – Kreta Heraklion 05-11.07.2021

 

Szanowni Państwo,

Dorota Rachwalik
dyrektor
Szkola Podstawowa im.M.J.Pilsudskiego
Horyniec-Zdroj

Wniosek numer: 2020-1-PL01-KA101-079752
Tytuł: Constant changes, constant challenges ! Active students and engaged teachers acquire 21st century education competences.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że wyżej wymieniony wniosek umieszczony na liście rezerwowej Akcji 1 sektora Edukacji szkolnej programu Erasmus+ konkurs 2020 został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji
szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ i wytycznych projektu POWER „Międzynarodowa  mobilność kadry edukacji szkolnej”.
Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 45845 EUR, co stanowi równowartość kwoty 195432,65 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z terminu ogłoszenia konkursu 2020 do programu Erasmus+, tj. z listopada 2019 r. 1 EUR = 4,2629 PLN.
Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona po zweryfikowaniu dokumentów kontraktowych i indywidualnej analizie oceny jakościowej wniosku.

Bardzo prosimy by na etapiemdostarczania dokumentacji do FRSE, uwzględnić opinię eksperta oceniającego Państwa projekt,
dostosowując w Formularzu kontraktowym rekomendowaną redukcję działań merytoryczno-finansową. Ostateczna kwota dofinansowania oraz szczegółowe informacje dotyczące budżetu i zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej.

Instytucje niepubliczne podlegające badaniu wiarygodności operacyjno-finansowej zostaną o tym poinformowane w odrębnej korespondencji.
Wykaz czynności, które pozwolą przygotować umowę finansową oraz informacje o opiekunie projektu z ramienia FRSE otrzymają Państwo w kolejnej wiadomości.

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Zespołu PO WER
SE: https://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna/
Z poważaniem,

Agnieszka Wielgomas
Koordynator
PO WER Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
tel.:   22 46 31 215
fax.:  22 46 31 021

 

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. J. PIŁSUDSKIEGO  W HORYŃCU – ZDROJU

 

Poniżej przedstawiony Europejski Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej w Horyńcu Zdroju stanowi
strategiczną wizję organizacji na rzecz działań europejskich w celu określenia obszarów szkoły
wymagających zarówno zmian jak i poprawy. Pragniemy jasno wyznaczyć i usystematyzować nasze
cele tak, aby przyczyniły się one do dalszej modernizacji szkoły i były zgodne z jej potrzebami
rozwojowymi na miarę edukacji XXI wieku. Kontynuujemy działania realizowanych przez nas w latach
poprzednich projektów programów Comenius i Erasmus+, postawiliśmy sobie za priorytet
aktywizowanie większej liczby uczniów i nauczycieli szkoły tak, aby jakość nauczania i uczenia się w
naszej szkole była spójna ze standardami europejskimi. Celem strategicznym określonym w ramach
Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły jest określenie obszarów wymagających poprawy oraz ustalenie
i wybór priorytetów kształcenia oraz powiązanych z nimi podejmowanych działań. Chcemy nadać
edukacji nowy wymiar poprzez innowacyjne programy i praktyki instruktażowe oraz promować
najnowocześniejsze techniki i metody pracy przyczyniające się do poprawy edukacji w dzisiejszym
złożonym globalnym środowisku.

Nasze priorytety to:

1.Doskonalenie umiejętności językowych
nauczycieli i uczniów, dążenie do sprawnego komunikowania się w języku obcym podczas
różnorodnych zajęć edukacyjnych.

2.Podniesienie kompetencji w zakresie przywództwa
edukacyjnego, w celu zapewnienia narzędzi do przygotowania nauczycieli na przyszłość, która dzieje
się dzisiaj, kompetencje XXI wieku.

3.Stosowanie najnowszych technologii w zakresie projektowania
efektywnych doświadczeń i zajęć edukacyjnych wspieranych przez technologie Web 2.0. oraz
doskonalenie swojej wiedzy w zakresie robotyki, S.T.E.A.M oraz TIK w edukacji.

4.Wzbogacanie
wiedzy na temat edukacji zdrowotnej i emocjonalnej mówiącej o technikach nauczania i pomysłach
dotyczących kształtowania nawyków zdrowego trybu życia w połączeniu z rozwojem osobistym i
równowagą emocjonalną uczniów, umiejętnością radzenia sobie ze stresem, rozwojem umiejętności
życiowych uczniów.

5.Poszerzenie konceptualizacji edukacji włączającej koncentrując się nie tylko na
uczniach SEN, ale i na integracji społecznej, tolerancji na różnorodność kulturową, językową i
rozwojową społeczności szkolnych.

6.Nauczenie poprzez kreatywne i stymulujące podejście
pedagogiczne i szereg działań środowiskowych związanych ze sztuką, wykorzystywanie naturalnych
eco materiałów i narzędzi.

7.Zwiększenie zaangażowania uczniów i ich świadomości tego, co wspiera
efektywne uczenie się; poznawanie metod Daltońskich skoncentrowanych na uczniach
podtrzymujących ich autonomię i budujących ducha wzajemnej współpracy.

8.Propagowanie idei
uczenia się przez całe życie, zachęcanie nauczycieli do rozwoju zawodowego poprzez krytyczną
refleksję nad doświadczeniami związanymi z nauczaniem i uczeniem się na poziomie
międzynarodowym; obserwowanie pracy kolegów z innych krajów europejskich w celu zwiększenia
efektywności zawodowej.

Nauczyciele tworzący Europejski Plan Rozwoju Szkoły są przekonani, że
zdobyte doświadczenia i nabyte kompetencje pracowników Szkoły Podstawowej w Horyńcu – Zdroju
uczestniczących w projekcie przyczynią się do strategicznego rozwoju naszej szkoły i pozwolą na
zrealizowanie wszystkich postawionych celów tj. do poprawy jakości nauczania i rozwoju kompetencji
personelu na wiele sposobów: ułatwienie uczenia się uczniów poprzez zaangażowanie nauczycieli i
trenerów uczestniczących w autentycznych doświadczeniach związanych z kulturą; zachęcanie do
rozwoju zawodowego poprzez krytyczną refleksję nad doświadczeniami związanymi z nauczaniem i
uczeniem się na poziomie międzynarodowym; ustanawianie partnerstw z kolegami z wielu krajów
europejskich w celu zwiększenia efektywności zawodowej, co powinno umożliwić im bardziej
efektywny udział w opracowywaniu i wdrażaniu programów nauczania; praca zespołowa na rzecz
doskonalenia zawodowego w rozszerzonej społeczności szkolnej w Europie.

 

Rezultaty:

Już wkrótce 😉