24 cze 2021

Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021”

       „ Szczęście nie jest czymś co przychodzi gotowe.
Ono pochodzi z Twoich własnych działań”

                                                                                    KRZYSZTOF STANIUK  VIA

                                                                                                  „W poszukiwaniu szczęścia” – to temat przewodni tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach projektu wychowawcy klas w czerwcu 2021 r. przeprowadzili zajęcia z uczniami w ramach godzin wychowawczych podczas których zrealizowali główne cele kampanii:

– budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
– wyzwalanie pozytywnych emocji, niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią,
– nabywanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości,
– ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych,
– edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych ( przekazanie ulotek ).

W ramach akcji odbyły się również dwa konkursy:

  • PLASTYCZNO-LITERACKI „SZCZĘŚLIWA CHWILA, SZCZĘŚLIWY DZIEŃ, SZCZĘŚLIWE ŻYCIE”. W wykonanych pracach uczniowie starali się pokazać szczęśliwą chwilę, dzień lub jak wyobrażają sobie szczęśliwe życie.

 

  • KONKURS „ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ!”, w którym uczniowie musieli poprawnie rozwiązać krzyżówkę konkursową i odgadnąć hasło.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów oraz nagród ufundowanych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Horyńcu – Zdroju.

Dziękujemy wychowawcom klas za zaangażowanie i ponadprzeciętną aktywność podczas kampanii, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Horyńcu – Zdroju za umożliwienie udziału w projekcie i ufundowanie nagród.

Uczniom dziękujemy za wykonane prace i gratulujemy sukcesów.

Mamy nadzieję, że będzie to dla Was motywacja do dalszej pracy i doskonalenia swoich umiejętności. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.

 

„Ze szczęściem czasami bywa tak, jak z okularami,
szuka się ich, a one siedzą na nosie”

Teresa Chmielowiec

Marta Lewko

Wiesława Pachla

       MARTYNA CZARNY IIIB

   OLIWIA DRAPAŁA VIA

 

      HANNA WAŻNY IB

  ALEKSANDRA GUTKOWSKA IIIA