26 Mar 2020

Organizacja zdalnego nauczania w Punkcie Przedszkolnym w Horyńcu-Zdroju i w Werchracie

Załącznik do Zarządzenia Nr 04/03/2020 z dnia 24.03.2020r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju

 

 

Organizacja zdalnego nauczania
realizowana od 25 marca 2020r. przez nauczycieli
Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju  i Punktu Przedszkolnego w Werchracie

 

 

 

  1. Nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz specjaliści pracujący w edukacji  przedszkolnej przygotowują dla rodziców informacje i wskazują materiały pomocne w edukacji w warunkach domowych  t.j. karty pracy posiadane przez dziecko, linki do ciekawych zabaw, gier, filmów, prezentacji, aplikacji i portali edukacyjnych.
  2. Wszystkie przygotowane informacje publikują na założonej na facebooku grupie PRZEDSZKOLAKI HORYNIEC, do której zapraszają rodziców dzieci, a w przypadku rodziców, którzy nie dołączyli do grupy – wysyłają rodzicom, jako wiadomość na facebooku lub na podany przez nich adres poczty elektronicznej, ewentualnie za pomocą  SMSa.
  3. W przypadku rodziców, którzy nie mają dostępu do Internetu, nauczyciele przesyłają na adres e-mail sekretarki PPH materiały , które są drukowane, kserowane i  przesyłane rodzicom pocztą tradycyjną raz tygodniu przez sekretariat Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju. 

 

Dorota Rachwalik – dyrektor szkoły