29 lis 2021

Ogólnopolski program “Szkolne Przygody Gangu Swojaków”

Konieczność dbania o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas. Włączając się w nurt działań ekologicznych, uczniowie klasy IIa przystąpili do realizacji programu edukacyjnego “Szkolne Przygody Gangu Swojaków “. Celem programu jest ukazanie dzieciom piękna polskiej przyrody,  zainteresowanie ich naturą oraz zachęcenie do działań mających na celu ochronę środowiska. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcjach i z wielkim zaangażowaniem wykonywali wszystkie zadania. Szczególne podziękowania składamy na ręce pana Krystiana Kłysewicza, który przygotował kolaż zdjęć prezentujący pracę konkursową.

 

Edyta Mazurkiewicz & Beata Nazarko