27 mar 2020

OGŁOSZENIE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

 

Szanowni Rodzice, Kochani Ósmoklasiści!

Nauczyciele naszej szkoły zachęcają do wzięcia udziału w drugim próbnym egzaminie ósmoklasisty, proponowanym przez MEN, w formie pracy zdalnej w warunkach domowych.

 

 

Zasady:

 1. Przystąpienie ucznia do egzaminu jest dobrowolne.
 2. W każdym dniu egzaminu uczniowie klas VIII nie realizują planu lekcji.
 3. Sprawdzającym pracę danego ucznia z danego egzaminu jest nauczyciel realizujący z uczniem dany program wg przydziału czynności.
 4. Wyniki egzaminu – nie będą wystawiane oceny (jedynie punkty za aktywność dla tych, którzy przystąpią do egzaminu danego dnia) i nie będzie prowadzona analiza porównawcza wyników. Do każdego ucznia, który wyśle do swojego nauczyciela efekt swojej pracy
  z arkuszem egzaminacyjnym, trafi do dnia 6 kwietnia 2020r. informacja zwrotna od nauczyciela sprawdzającego jego pracę.

INSTRUKCJA DLA ZAINTERESOWANYCH PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU:

 1. Wszystkie materiały, w tym nagranie w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (http://www.oke.krakow.pl/inf/) w następujących terminach:
 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki angielski.

 

 1. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów). My również proponujemy (bez wskazywania godziny rozpoczęcia pracy) samodzielne wykonanie testu w czasie:

Język polski: 120 min

Matematyka: 100 min

Język angielski: 90 min,

a w przypadku uczniów z dostosowaniami, w czasie dla nich przewidzianym:

Język polski: 180 min

Matematyka: 150 min

Język angielski: 135 min

 

 1. Nauczyciele języka polskiego, matematyki i języka angielskiego klas VIII udostępnią przez e-dziennik uczniom/rodzicom e-mail, na który należy wysłać danego dnia efekt swojej pracy z arkuszem egzaminacyjnym w jednej z wybranych form:
 • zapisany plik w edytorze tekstów;
 • skan lub zdjęcia wypełnionego wydrukowanego arkusza;
 • skan lub zdjęcia karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • odpowiedzi zapisane w pliku word numerując kolejno rozwiązywane zadania zamknięte i zapisując rozwiązania zadań otwartych.
 • skan lub zdjęcie odpowiedzi zapisanych na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania zamknięte i zapisując rozwiązania zadań otwartych.

W przypadku wysyłania zdjęć proszę pamiętać o czytelności pisma.

 

Zachęcamy do skorzystania z propozycji.

W sprawach trudnych proponujemy kontakt telefoniczny do wychowawcy lub dyrektora.

 

Dorota Rachwalik – dyrektor szkoły