20 Maj 2020

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie – rok szkolny 2020/2021

Drodzy ósmoklasiści!

Na prośbę Przewodniczącego Zespołu ds. Promocji Szkoły przekazuję Wam aktualną ofertę edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie.

W załącznikach znajdziecie:

 • Tekst reklamujący LO im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie 
 • Ofertę edukacyjną szkoły 

Zachęcam do zapoznania się z materiałami.

Marta Lewko – doradca zawodowy

Treść tekstu:

Zapraszamy przyszłych absolwentów Szkół Podstawowych do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

Jako szkoła wyróżniamy się dobrą opinią w środowisku oraz dostosowaną do potrzeb uczniów organizacją zajęć. O poziomie naszej szkoły świadczą osiągnięcia absolwentów, którzy odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach życia. Tradycje w nauczaniu zobowiązują nas do ciągłej pracy w kierunku rozwoju placówki. Nie stoimy w miejscu. Idziemy naprzód. W tradycji nauczania znajdujemy inspiracje do nowych wyzwań.

Wyróżniamy się efektywną pracą:

 • dobre wyniki matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

Proponujemy:

 • szeroką ofertę języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski. , j. włoski)
 • interesujące zajęcia dodatkowe dla chętnych uczniów w ramach realizacji projektu : Wzrost jakości kształcenia w szkołach powiatu lubaczowskiego
 • różnorodne wyjazdy, w tym te związane ze współpracą z uczelniami wyższymi
 • udział w ciekawych warsztatach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin
 • naukę w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje uczestnicząc w :

 • zajęciach przedmiotowych i warsztatach tematycznych
 • różnych imprezach i uroczystościach szkolnych,
 • inicjatywach Samorządu Szkolnego
 • wycieczkach turystycznych i krajoznawczych, w tym w słynnych październikowych wyjazdach do Lwowa, które są naszą szkolną tradycją

Nasze Liceum posiada:

 • pracownie przedmiotowe które są nieustannie modernizowane i unowocześniane
 • Internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem
 • halę sportową i małą salę gimnastyczną oraz zmodernizowane boisko
 • dobry dojazd

Nasi uczniowie działają charytatywnie:

 • Szlachetna Paczka
 • zbiórki okolicznościowe
 • Caritas
 • WOŚP
 • inne

Wybierając nasze Liceum :

 • zostajesz uczniem dobrego liceum o ponad stuletniej tradycji
 • będziesz mógł rozwijać swoją wiedzę i umiejętności
 • będziesz mógł liczyć na wsparcie nauczycieli
 • możesz rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach , zawodach sportowych
 • dobra atmosfera w naszej szkole zapewni Ci nawiązanie trwałych przyjaźni