30 sie 2020

Nowy rok przedszkolny w Gminie Horyniec-Zdrój

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju informuje, że Punkt Przedszkolny w Horyńcu-Zdroju i Punkt Przedszkolny w Werchracie od 1 września 2020r. będą funkcjonować zgodnie z arkuszem organizacji z dnia 6 kwietnia 2020r. ze zmianami z 21 sierpnia 2020r. oraz w oparciu o:

Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 25 sierpnia 2020

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

W Punkcie Przedszkolnym w Horyńcu-Zdroju w pięciu oddziałach wychowaniem przedszkolnym objętych będzie 115 dzieci, a w Punkcie Przedszkolnym w Werchracie w jednym oddziale – 11 dzieci.

W Punkcie Przedszkolnym w Horyńcu-Zdroju dzieci z oddziałów 9 godzinnych będą pod opieką nauczycieli edukacji przedszkolnej i asystentów od 6:40 do 15:40, a dzieci z oddziałów 5 godzinnych od 7:30 do 12:30 (prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:00, a odbieranie od 12:30 do 13:00 lub od 15:00 do15:40).

W Punkcie Przedszkolnym w Werchracie dzieci  będą pod opieką nauczyciela edukacji przedszkolnej i asystenta od 8:15 do 13:15.

Wychowawcy wszystkich grup przedszkolnych będą pracować w oparciu o program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole”, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej, wydawnictwa MAC EDUKACJA.

W pracy punktów przedszkolnych przewidziano następujące przerwy:

23 grudnia 2020 – 03 stycznia 2021r.

08 – 15 lutego 2021r.

01 – 05 kwietnia 2021r.

Przerwa wakacyjna:
01 – 31sierpnia 2021r.

 

W związku z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych w czasie pandemii, proszę rodziców o odbieranie telefonów od wychowawców, dyrektora 507 649 348, wicedyrektora 797 862 903, sekretariatu 16 63 13 103 lub niezwłoczne oddzwanianie. Zależy nam na dobrej współpracy z Państwem w zakresie zapewnienia dzieciom, nauczycielom i pracownikom bezpiecznych warunków pobytu w punktach przedszkolnych.

O wszystkich sprawach bieżących, wytycznych i zmianach w funkcjonowaniu punktów przedszkolnych będziemy Państwa informować SMS-em i na stronie internetowej https://sphoryniec.pl

W związku z brakiem możliwości uroczystego otwarcia nowego roku przedszkolnego 2020/2021 życzę Wszystkim, aby ten rok spełnił pokładane w nim nadzieje, stając się źródłem satysfakcji, radości i dobrych wspomnień.

Dorota Rachwalik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju