27 kw. 2020

NASZA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA- INDEKS ZUCHORY

W walce z pandemią  dużą uwagę przywiązuje się do przestrzegania szczególnej higieny, dbania o odporność organizmu, zachowania zdrowego stylu życia (odżywianie, sen itp.) oraz utrzymania sprawności fizycznej.

Czym jest sprawność fizyczna? Dlaczego w pierwszej kolejności zostały otwarte parki, lasy z rekomendacją dbania o sprawność fizyczną.

Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych, budowy ciała, trybu życia, poziomu rozwoju zdolności motorycznych, motywacji, siły woli itp. Jest to właściwość bardzo indywidualna, która się zmienia w ciągu życia człowieka. Pod pojęciem sprawności fizycznej rozumiemy zdolności motoryczne (siła, szybkość, wytrzymałość itd.), a także reakcje organizmu na różnego rodzaju wysiłki fizyczne. Sprawność ta służy różnym celom: zwiększeniu aktywności fizycznej, unikaniu chorób, wydolności w życiu codziennym, wydajności w pracy, zachowaniu zdrowia psychicznego, zachowaniom społecznym.

Jak sprawdzić czy nasza sprawność fizyczna jest na właściwym poziomie?

Służą temu wszelkiego rodzaju testy za pomocą, których można określić poziom określonych zdolności motorycznych. Jednym z najbardziej znanych jest Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory.

Próby w nim zawarte zostały wybrane z wielu innych testów, a niektóre zmodyfikowane, tak aby można je wykonać w każdych warunkach, bez użycia skomplikowanej aparatury pomiarowej. Test ten może być wykorzystany do oceny własnej sprawności fizycznej, także poza szkołą ze względu na łatwość wykonania poszczególnych prób. Ćwiczenia w nim zawarte mogą wykonywać ludzie zdrowi, bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej.

 

Indeks Sprawności Fizycznej składa się z 6 prób:

  • próby szybkości- szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą, liczymy liczbę klaśnięć.
  • próby skoczności- skok w dal z miejsca, odległość mierzy skaczący własnymi stopami. (wynik zaokrągla się do “całej stopy”)
  • próby siły ramion- zwis na drążku (może być np. gałąź), wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudności (patrz tabela).
  • próby gibkości- stanie w pozycji na baczność, wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.
  • próby siły mięśni brzucha- leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem, wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia – “nożyce poprzeczne”.
  • próby wytrzymałości- bieg ciągły – dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg w tempie około 120 kroków na minutę – mierzymy czas biegu, bieg na odległość – mierzymy przebiegnięty dystans.

 

Punktacja w poszczególnych próbach.
Szybkość

Dziewczęta Chłopcy Punkty
12 klaśnięć 15 klaśnięć minimalny 1 pkt
16 klaśnięć 20 klaśnięć dostateczny 2 pkt
20 klaśnięć 25 klaśnięć dobry 3 pkt
25 klaśnięć 30 klaśnięć bardzo dobry 4 pkt
30 klaśnięć 35 klaśnięć wysoki 5 pkt
35 klaśnięć 40 klaśnięć wybitny 6 pkt


Skoczność

Dziewczęta Chłopcy Punkty
5 stóp 5 stóp minimalny 1 pkt
6 stóp 6 stóp dostateczny 2 pkt
7 stóp 7 stóp dobry 3 pkt
8 stóp 8 stóp bardzo dobry 4 pkt
9 stóp 9 stóp wysoki 5 pkt
10 stóp 10 stóp wybitny 6 pkt


Siła ramion

Dziewczęta Chłopcy Punkty
zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 3 sek. zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 5 sek. minimalny 1 pkt
zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek. zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek. dostateczny 2 pkt
zawis na jednej ręce, wytrzymanie 3 sek. zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 3 sek. dobry 3 pkt
zawis na jednej ręce, wytrzymanie 10 sek. zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 10 sek. bardzo dobry 4 pkt
zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj 3 sek. zawis, podciągnięcie się oburącz, wolne opuszczenie jednej ręki, wytrzymanie 10 sek. wysoki 5 pkt
zawis, podciągnięcie się zawis, podciągnięcie się wybitny 6 pkt


Gibkość

Dziewczęta Chłopcy Punkty
chwyt oburącz za kostki chwyt oburącz za kostki minimalny 1 pkt
dotknięcie palcami obu rąk palców stóp dotknięcie palcami obu rąk palców stóp dostateczny 2 pkt
dotknięcie palcami obu rąk podłoża dotknięcie palcami obu rąk podłoża dobry 3 pkt
dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża dotknięcie wszystkimi palcami (obu rąk) podłoża bardzo dobry 4 pkt
dotknięcie dłońmi podłoża dotknięcie dłońmi podłoża wysoki 5 pkt
dotknięcie głową kolan dotknięcie głową kolan wybitny 6 pkt


Siła mięśni brzucha

Dziewczęta Chłopcy Punkty
10 sek 30 sek minimalny 1 pkt
30 sek 1 min. dostateczny 2 pkt
1 min. 1,5 min. dobry 3 pkt
1,5 min. 2 min. bardzo dobry 4 pkt
2 min. 3 min. wysoki 5 pkt
3 min. 4 min. wybitny 6 pkt


Wytrzymałość

Dziewczęta Chłopcy Punkty
1 min. 200 m 2 min. 400 m minimalny 1 pkt
3 min. 500 m 5 min. 1000 m dostateczny 2 pkt
6 min. 1000 m 10 min. 2000 m dobry 3 pkt
10 min. 1500 m 15 min. 2500 m bardzo dobry 4 pkt
15 min. 2000 m 20 min. 3000 m wysoki 5 pkt
20 min. 2500 m 30 min. 4000 m wybitny 6 pkt


Suma punktów uzyskanych we wszystkich próbach pozwala określić poziom sprawności fizycznej dla danej grupy wiekowej. Każdy ćwiczący może na bieżąco porównać własne wyniki z osiągnięciami innych. Wykonywanie ćwiczeń indeksu może być elementem współzawodnictwa w rodzinie, ponieważ punktacja i normy zastosowane w nim pozwalają na porównywanie osiągnięć człowieka dorosłego i dziecka.


Ocena uzyskanych punktów w stosunku do wieku ćwiczących.

Wiek ucznia Minimalna Dostateczna Dobra Bardzo dobra Wysoka Wybitna

6 lat
7 lat8 lat

9-10 lat

11-12 lat

13-15 lat

16-18 lat

19-25 lat

56

6

6

6

6

6

6

89

10

11

11

12

12

12

1112

13

15

16

17

18

18

1415

17

19

20

22

23

24

1718

21

23

25

27

28

30

2022

25

27

29

31

33

35

 

A na jakim poziomie jest Wasza sprawność fizyczna?…

 

Linki do stron z instrukcją przeprowadzenia Indeksu K. Zuchory

http://scholaris.pl/zasob/109768

https://prezi.com/xdkf2uqd8ujz/indeks-sprawnosci-fizycznej-zuchory/

 

Barbara Jóźwik- Przednowek

Tadeusz Dziechciarz

Mirosław Partyka