09 gru 2019

Lubię ludzi

Szlachetna Paczka działa w Polsce od 2001 r. i przez ten czas pomogła całej rzeszy ludzi, którzy znajdują się w potrzebie. Mądrość tej akcji tkwi w tym, że nie pomaga się ludziom, którzy „krzyczą” i uważają, że wszystko się im należy, ale niesie się wsparcie tym, którzy dzięki pomocy będą sobie dalej radzić w życiu sami. Wolontariusze szukają rodzin w swoim otoczeniu i pracują z nimi.

Harcerze z 2 DH Żywego Słowa już po raz kolejny wzięli udział w tegorocznej edycji tej akcji, wspierając swymi darami wiele potrzebujących rodzin. Uczestnicząc w takich akcjach młodzi ludzie uczą się, że nie należy tylko brać, a więcej satysfakcji i zadowolenia niesie dawanie.

„Poczucie radości i szczęścia, jakie płyną z niesienia pomocy i wspólnego dzielenia się dobrem z potrzebującymi sprawiły, że Szlachetna Paczka stała się nową, okołoświąteczną tradycją Polaków.”

GALERIA