Powiatowy Konkurs Matematyczny 2020

Konkurs czytanie ze zrozumieniem 2020

 

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY ,,MISTRZ MATEMATYKI” dla uczniów klas trzecich

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO MISTRZ MATEMATYKI 2019

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE DLA KLAS II i III

KONKURS ORTOGRAFICZNY  dla uczniów klas II i klas III

Regulamin konkursu ortograficznego

Konkurs czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas II i klas III

Regulamin czytania ze zrozumieniem

KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Regulamin_konkursów_przedmiotowych_2017

Harmonogram konkursów przedmiotowych 2017/2018

  1. a) dla uczniów szkół podstawowych:
Konkurs z: Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
Języka polskiego 20 października 2017 r. 25 listopada 2017 r. 20 stycznia 2018 r.
Matematyki 18 października 2017 r. 18 listopada 2017 r. 13 stycznia 2018 r.
Przyrody 3 listopada 2017 r. 8 grudnia 2017 r. 23 lutego 2018 r.
Historii 7 listopada 2017 r. 9 grudnia 2017 r. 24 lutego 2018 r.
Języka angielskiego 24 października 2017 r. 2 grudnia 2017 r. 17 lutego 2018 r.
Języka niemieckiego 26 października 2017 r. 30 listopada 2017 r. 25 stycznia 2018 r.

 

  1. dla uczniów gimnazjów:
Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
Polonistyczny 26 października 2017 r. 30 listopada 2017 r. 25 stycznia 2018 r.
Historyczny 18 października 2017 r. 18 listopada 2017 r. 13 stycznia 2018 r.
Geograficzny 20 października 2017 r. 22 listopada 2017 r. 17 stycznia 2018 r.
Biologiczny 17 października 2017 r. 17 listopada 2017 r. 15 stycznia 2018 r.
Chemiczny 6 listopada 2017 r. 9 grudnia 2017 r. 24 lutego 2018 r.
Fizyczny 23 października 2017 r. 23 listopada 2017 r. 18 stycznia 2018 r.
Matematyczny 24 października 2017 r. 24 listopada 2017 r. 19 stycznia 2018 r.
Języka angielskiego 25 października 2017 r. 25 listopada 2017 r. 20 stycznia 2018 r.
Języka niemieckiego 3 listopada 2017 r. 2 grudnia 2017 r. 17 lutego 2018 r.

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY  dla uczniów klas II i klas III

Regulamin konkursu ortograficznego 2018

KONKURS ORTOGRAFICZNY  dla uczniów klas II i klas III  szkoły podstawowej ma na celu mobilizowanie dzieci do poznawania i utrwalania reguł ortograficznych oraz do posługiwania się w piśmie poprawną polszczyzną. Rozbudza motywację do korzystania ze słowników ortograficznych. Zachęca do zabawy z ortografią. Kształtuje czujność ortograficzną u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Przygotowanie i udział w konkursie motywuje uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy  i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia. Laureaci konkursu otrzymują tytuł ,,MISTRZA ORTOGRAFII”.

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY ,,MISTRZ MATEMATYKI” dla uczniów klas trzecich

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO ,,MISTRZ MATEMATYKI” dla uczniów klas trzecich

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY ,,MISTRZ MATEMATYKI” dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej promuje matematykę jako atrakcyjną dziedzinę nauki. Rozwija zainteresowania matematyczne i umiejętności samodzielnej pracy uczniów. Wyzwala twórczą aktywność. Zachęca do podejmowania różnorodnych działań matematycznych. Wyłania uczniów mających zdolności matematyczne oraz stwarza nauczycielom warunki do twórczej pracy z nimi. Motywuje i wspiera uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami. Stwarza możliwość sprawdzania i prezentowania wiedzy i umiejętności uczniów. Konkurs matematyczny ma na celu wyłonić tych uczniów, którzy potrafią dobrze wykonywać obliczenia liczbowe bez użycia kalkulatorów. Dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne. Wykazują się umiejętnością logicznego myślenia i wyobrażenia przy rozwiązywaniu   problemów matematycznych. Laureat otrzymuje tytuł ,,MISTRZ MATEMATYKI”.

SZKOLNY KONKURS CZYTANIA  ZE ZROZUMIENIEM

REGULAMIN KONKURSU CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM KLAS II – III


Jedną z podstawowych umiejętności szkolnych jest czytanie, które funkcjonuje nie tylko w procesie dydaktycznym, ale jest  również umiejętnością nieodzowną w życiu codziennym, przydatną w zaspakajaniu własnych zainteresowań. Biegłość czytania, a zwłaszcza czytania ze zrozumieniem, determinuje ustawiczny proces zdobywania wiedzy i informacji. Dzieci biorące udział w konkursie doskonalą umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz korzystania z podanych informacji. Kształtują koncentrację. W znacznym stopniu rozwijają zainteresowania czytelnicze. Kształtują umiejętność zdrowej rywalizacji i sprawniej radzą sobie ze stresem. Laureaci otrzymują tytuł ,,MISTRZ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM”.