03 kw. 2020

Joga dla dzieci

„Joga to wzmocnienie w odpoczynku. To wolność w rutynie. To pewność poprzez samokontrolę. Energia w środkui na zewnątrz.”                                                                                                                                                                              Ymber Delecto

W-cy świetlicy