06 Maj 2019

Jeśli Job Shadowing to w Nurmijarvi w Finlandii/If it’s Job Shadowing, it’s in Nurmijarvi in Finland

W ramach programu Erasmus + w ostatnim tygodniu, tj. od 29.04.2019r. do 03.05.2019r. pracowałyśmy z fińskimi nauczycielami w Szkole Podstawowej w Nurmijarvi. Dzieci w takim samym wieku jak nasze rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą i uczą się w niej do VI klasy.

Są bardzo samodzielne i skupione podczas zajęć, a każdą przerwę, bez względu na pogodę, spędzają na świeżym powietrzu. Szkoła zapewnia uczniom wszystko, czego potrzebują do nauki i zabawy, każda sala lekcyjna jest doskonale wyposażona w sprzęt ICT, a pracownie, zwłaszcza techniczna i muzyczna, są spełnieniem życzeń niejednego nauczyciela przedmiotu. Fińscy uczniowie mają nie więcej, niż 25 godzin tygodniowo, uczą się kilku języków obcych, a zajęcia o Polsce, które dla nich przeprowadziłyśmy wyraźnie je zaciekawiły. Nasz język okazał się dla nich bardzo trudny, ale podejmowane próby mówienia przysparzały im sporo radości. Doświadczeniami i spostrzeżeniami ze szkoły w Nurmijarvi chętnie podzielimy się z radą pedagogiczną i postaramy się wykorzystać je w pracy w naszej szkole.

Małgorzata Dubel, Dorota Ludwiczuk

 

As a part of the Erasmus + Programme last week, i.e. from the 29th of April to the  the 3rd of May 2019 we have worked with Finnish teachers in Primary School in Nurmijarvi. Children at the same age like in our school start their adventure with school and learn to the sixth grade there. They are very independent and concentrated during their classes and they spend every break outdoors, in all weathers. The school provides students with everything they need to learn and  have fun, every classroom is perfectly equipped with equipment for Information and Communications Technology. Classrooms, especially a classroom for handwork and for music, are a dream come true for more than one teacher of a subject. Finnish pupils have no more than 25 classes a week, learn several foreign languages, and classes about Poland, which we gave to them, clearly awakened their interest. Our language turned out to be very difficult for them, but undertaken attempts of speaking brought them much joy. We will share experiences and insights from the school in Nurmijarvi during the staff meeting and we will try to use them at work in our school.