10 Cze 2020

Jak wzbudzić w sobie motywację wewnętrzną?

 „Myślę, że potrafię. Wierzę, że mogę. Ufam, że umiem.”

„Każde dziecko rodzi się z naturalną motywacją do samorozwoju: chce odkrywać i poznawać świat, nabywać nowe kompetencje i umiejętności. Bywa, że traktuje się je jako formę, którą należy odpowiednio wypełnić. Dziecko jednak od pierwszych chwil swojego życia jest aktywnym, dążącym do autonomii małym człowiekiem, odpowiedzialnym za własny rozwój. Potrzebuje mieć wpływ na swoje życie i decyzje, a także wybierać, czego chce się nauczyć, co poznać, kim być.”

– fragment z książki: „Dodaj mi skrzydeł. Jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną?”.

Czym jest motywacja wewnętrzna? To coś, co pobudza nas do działania i powoduje, że możemy w tym działaniu wytrwać. Motywacja wewnętrzna ma źródło w nas samych. Gdy jesteśmy zmotywowani wewnętrznie, to podejmujemy działania ponieważ dostarczają nam one przyjemności, satysfakcji albo są dla nas po prostu interesujące i ciekawe. Samo angażowanie się w działanie jest dla nas nagradzające i daje poczucie radości i spełnienia. To również podejmowanie działań, które wiążą się z naszymi wartościami, z robieniem tego, co dla nas ważne, w czym widzimy sens.

Próbując określić, czy dane zachowanie wynika z motywacji wewnętrznej czy zewnętrznej spróbuj znaleźć odpowiedź na pytanie: po co to robię? Jedni jeżdżą na rowerze ponieważ to lubią (motywacja wewnętrzna), inni zaś dlatego, że lekarz kazał zacząć ćwiczyć (motywacja zewnętrzna). Można też pójść na rower, choć wcale nie mieliśmy na to ochoty, ale wcześniej umówiliśmy się ze znajomymi i teraz nie wypada nam odmówić (motywacja zewnętrzna), a potem, już w trakcie jazdy, czerpać z tego prawdziwą przyjemność i mieć ochotę na więcej (motywacja wewnętrzna). Możliwości jest wiele…

 Jak zwiększyć wewnętrzną motywację:

  • Ciekawość– sprawia, że jeśli coś nas zainteresuje, to motywacja do zgłębienia danego zagadnienia wzrasta.
  • Uznanie– zwykle ludzie lubią słyszeć wyrazy uznania. Gdy ktoś nas pochwali za coś, z czego jesteśmy zadowoleni, to powoduje to wzrost wewnętrznej motywacji do zajmowania się daną aktywnością.
  • Współpraca– wewnętrzna motywacja może wzrastać w sytuacji, kiedy współpracujemy z kimś i czerpiemy z tego satysfakcję. W takich sytuacjach widząc zaangażowanie drugiej strony często mamy ochotę zwiększyć własne.
  • Rywalizacja–  okazja do porównania efektów naszych wysiłków z innymi również może być motywatorem, szczególnie jeśli porównując się zauważamy, że nasze osiągnięcia są podobne  jak u innych osób.
  • Wyzwania– formułowanie i realizowanie celów sprzyja wewnętrznej motywacji w sytuacji, gdy dany cel jest związany z naszymi osobistymi wartościami, a jego osiągnięcie jest możliwe.

 Żeby jednak utrzymać wewnętrzną motywację potrzebujemy nie tylko celu, ale też możliwości śledzenia postępów w jego realizacji.

Warto zastanowić się nad źródłami własnej motywacji oraz nad tym, jak działania innych wpływają na ową motywację. Ale równie ważne jest także to, jak my sami próbujemy motywować innych do różnych działań.

Na zakończenie proponuję krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks

Na podstawie:
http://www.dzieci.edu.pl
https://www.psychowiedza.com

Marta Lewko