17 Mar 2020

INFORMACJA O KANDYDATACH PRZYJĘTYCH DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju informuje,        że do Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju oraz do Punktu Przedszkolnego w Werchracie zostały przyjęte wszystkie dzieci zakwalifikowane przez  Komisję Rekrutacyjną na posiedzeniu w dniu 10 marca 2020r. 

Z powodu braku miejsc dzieci z rocznika 2018 znalazły się na liście rezerwowej do przyjęcia              w trakcie roku szkolnego w miarę pojawiających się wolnych miejsc.

Z powodu ograniczeń w pracy administracji szkoły i punktu przedszkolnego lista przyjętych będzie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.
Również w terminie późniejszym odbędzie się planowane zebranie dyrektora z rodzicami, odwołane z powodu  konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dorota Rachwalik