08 Maj 2019

III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY ,,MISTRZ MATEMATYKI”

Matematyka to “królowa wszystkich nauk” i  w  myśl słów Arystotelesa „jest miarą wszystkiego”. Ukształtowała świat, w którym żyjemy, w większym stopniu niż jakakolwiek inna dziedzina wiedzy, dlatego warto zadbać o to, aby dzieci polubiły ją i po wielu latach nauki szkolnej wiązały z nią dobre doświadczenia i miłe wspomnienia. 

Wychodząc naprzeciw  takim oczekiwaniom już po raz trzeci zorganizowany został w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju  Powiatowy Konkurs Matematyczny ,,Mistrz Matematyki” dla uczniów klas III szkół podstawowych z powiatu lubaczowskiego.

Głównym celem przedsięwzięcia była popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań, kształtowanie matematycznych umiejętności logicznego myślenia oraz motywowanie uczniów do osiągania sukcesów. Do konkursu zgłosiło się 72 uczniów z 8 szkół powiatu lubaczowskiego. Po przeprowadzeniu I etapu konkursu w macierzystych szkołach komisje konkursowe zakwalifikowały do II etapu łącznie 18 uczniów.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. odbył się drugi etap konkursu, w którym  młodzi matematycy mieli  rozwiązać 8 zadań  tekstowych w ciągu 60 minut. W pełnej napięcia atmosferze, toczyła się zacięta rywalizacja między finalistami            o zaszczytny tytuł “Mistrza Matematyki”. Po godzinnej rozgrywce uczniowie z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie wyników. Komisja konkursowa w składzie: mgr Dorota Rachwalik, mgr Barbara Rozner, mgr Edyta Mazurkiewicz, mgr Maria Morko dokładnie sprawdziła prace i wyłoniła zwycięzców. Laureatami zostali:

MISTRZEM MATEMATYKI  została  JULIA BANAŚ   

SP w Horyńcu-Zdroju, nauczyciel Wiesława Pachla

I WICEMISTRZEM został IRENEUSZ ŻYŁA

SP w Cewkowie, nauczyciel Maria Jabłońska,

II WICEMISTRZEM został MACIEJ PIĄTEK 

Szkoła Filialna w Werchracie, nauczyciel Teresa Chmielowiec

Wszystkim laureatom gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów matematycznych, nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu. Już dziś zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu.

 

GALERIA