Rezultaty:

Tablet jest urządzeniem  wielofunkcyjnym, używamy go nie tylko do rozrywki, ale także do pracy i nauki. Uczniowie naszej szkoły  od września 2019 wykorzystują tablety na lekcjach i zajęciach dodatkowych. Rozsądne i umiejętne wykorzystywanie tabletu podczas prowadzenia lekcji ma wiele pozytywnych skutków – przede wszystkim większe zainteresowanie uczniów tematem lekcji, możliwość przeprowadzania różnorodnych zadań i ćwiczeń, rozwijanie kreatywności i utrwalanie sposobów efektywnego i bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych. Nauczyciele bazując na wielu dostępnych platformach, portalach i aplikacjach edukacyjnych,  wzbogacają przekazywane treści i motywują uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia się.

 

Beata Nazarko

 

 

Od dwóch lat w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające w klasach trzecich. Pracujemy metodą Daltona, popularną w europejskich szkołach. Tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana i wynika z zainteresowań naszych uczniów. Celem zajęć tego typu, jest rozwijanie
u uczniów samodzielności i umiejętności radzenia sobie z problemami, kształtowanie umiejętności współpracy i dochodzenia do kompromisów, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za wynik procesu uczenia i poznanie swoich mocnych.

 

Katarzyna Szymeczko

 

W ramach podtrzymywania kontaktów szkoły podstawowej w Horyńcu-Zdroju ze szkołą partnerską Lukkarin koulun w Nurmijarvi, w której wzięłyśmy udział w Job-shadowing w dniach 29.04.2019r. – 03.05.2019r., uczniowie klasy VII b pod naszą opieką przygotowali w grudniu 2019 r. świąteczne kartki bożonarodzeniowe, które następnie zostały wysłane do szkoły Lukkarin koulun w Nurmijarvi  (ta szkoła partnerska otrzymała życzenia 2-języczne – po angielsku i niemiecku), a także do pozostałych szkół krajów partnerskich: do Florencji, Barcelony, Dublina, Zwolle, Aten, Pragi i na Maltę. Podczas wykonywania kartek uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i entuzjazmem, o czym świadczą zamieszczone poniżej zdjęcia 🙂

 

                                                                                                                                              Małgorzata Dubel

                                                                                                                                         Dorota Ludwiczuk

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Horyńcu Zdroju od września 2019 roku mają możliwość korzystania z najnowszych technologii podczas pracy na lekcjach języka obcego. Tablet jest narzędziem wielofunkcyjnym, który niemal natychmiast daje dostęp do materiałów multimedialnych, takich jak: filmy, gry i zabawy edukacyjne, prezentacje, ebooki, gramatyczne ćwiczenia interaktywne, teksty czy zadania słuchania ze zrozumieniem. Wszystko to w jednym, stosunkowo niewielkim urządzeniu. Pod tym względem można spokojnie zgodzić się z tezą, iż tablet w edukacji może pełnić rolę podobną do tej, jaką niegdyś pełnił szkolny piórnik czy podręcznik. Pojemność jak i jego wielofunkcyjność to jedna z cech pozytywnie go wyróżniających, drugą jest łatwość korzystania. Ma to wpływ na atrakcyjność jak i efektywności lekcji.  Pamiętajmy, że dziecko XXI wieku uczy się przecież nie tylko “racjonalnie” ale też “zmysłowo” – uwielbia poznać przedmiot i dokładnie go doświadczyć dzięki najnowocześniejszym technologiom, które są już niezbędne w dobie powszechnej cyfryzacji i komputeryzacji. Podręczne urządzenie, w którym może w zasadzie bezpośrednio zaznaczać np. poprawne odpowiedzi w quizach, idealnie potrafi to rozwiązania zaadaptować. Podczas lekcji uczniowie wykazują się niezwykłą kreatywnością, aktywnością jak i zaangażowaniem. Dzięki temu, iż nasza szkoła dysponuje 24 mobilnymi urządzeniami możliwe jest optymalne indywidualizowanie pracy ucznia każdy z nich więc osiąga sukces na miarę swoich możliwości.

 

Serdecznie zapraszamy na lekcję otwartą, w czasie której chcemy się podzielić metodami pracy, które miałyśmy możliwość poznać we Włoszech i Finlandii podczas naszych wyjazdów w ramach realizacji projektu Erasmus. Odbędzie się ona w grupie integracyjnej – kl. VII b dnia 07.02.2020 r. o godz. 13.15.

 

                                                                                                                                              Małgorzata Dubel

               Dorota Ludwiczuk

 

Poprzez udział w kursach i szkoleniach zagranicznych Projektu Erasmus+ nauczyciele wynieśli korzyści personalne oraz oraz indywidualne nie tylko dla siebie samych ale również dla całej szkoły, uczniów i współpracowników. Uczestnicy mobilności wzbogacili swój warsztat pracy o nowe metody nauczania oraz zaczęli stosować innowacyjne sposoby prowadzenia lekcji poznane w czasie kursu. W celu podzielenia się zdobytą wiedzą zostały zorganizowane spotkania kadry pedagogicznej i lekcje otwarte umożliwiające rozwój kadry Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju.

 

Realizacja projektu:

Ostatnią z mobilności Programu Erasmus+ zrealizowaliśmy w stolicy Irlandii – Dublinie. Uczestniczyliśmy w kursie „English for teachers (A2,B1)”, który odbywał się w dniach od 3.11.2019r. do 09.11.2019r. W zajęciach, które odbywały się w National College of Ireland uczestniczyło 45 nauczycieli z 13 krajów między innymi z Włoch, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Łotwy i Polski.

Nauka języka obcego za granicą sprzyja pogłębianiu wiedzy o historii, kulturze i społeczeństwie danego kraju. Tym samym, pozwala w pełniejszy i bardziej kompleksowy sposób spojrzeć na przyswajaną wiedzę i umiejętności, a także w bardziej świadomy sposób uczyć się samego języka.

Umiejętności językowe jakich nabyliśmy w trakcie kursu z pewnością zwiększą możliwości realizacji w przyszłości kursów metodycznych w języku angielskim, z pożytkiem dla naszych uczniów i nas samych.

Marta Lewko, Barbara Jóźwik-Przednowek, Lesław Kuchciak, Tadeusz Dziechciarz

Prezentacja:

Malta OUTDOOR EDUCATION 2019

 

School problem? No problem! 

– praca konkursowa Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

 

 

Kurs „Flipped classroom”, w którym uczestniczyłyśmy miał miejsce w Pradze i trwał od 15 do 19 lipca 2019 r. Jego celem było zapoznanie z metodą tzw. odwróconej lekcji.

Jej idea opiera się na zachęceniu uczniów do zapoznania się z przygotowanym przez nauczyciela materiałem lekcyjnymi w domu. Dzięki temu w szkole jest czas na utrwalenie wiadomości i umiejętności na dany temat, ćwiczenia, korygowanie błędów, rozwiązywanie i omawianie problemów. Dodatkowo metoda sprzyja indywidualizacji nauczania: dziecko ogląda przygotowany przez nauczyciela materiał w domu, może go zatrzymać, powtórzyć jeszcze raz w swoim tempie. Uczniowie przystosowują się do korzystania z różnych źródeł informacji, wdrażają się do samokształcenia, stają się kreatywni i odpowiedzialni.

Po poznaniu tak licznych korzyści płynących z tej metody, pozostaje nam nic innego, jak tylko spróbować, czy „odwrócona lekcja” sprawdzi się i w naszej szkole.

 

Dorota Rachwalik, Anna Kusiak

W dniach 15.07.2019r. – 19.06.2019r. pojechaliśmy do Aten w Grecji na kurs “Educational Video Production & Publishing”. W Atenach mieliśmy przyjemność wymienić się swoimi doświadczeniami z nauczycielami z Niemiec, Włoch, Portugalii, Chorwacji  oraz Grecji. Podstawą naszego kursu było zwrócenie uwagi na to, że platforma YouTube to nie tylko źródło rozrywki, ale również ciekawa metoda dla nauczyciela w procesie edukacji. Podczas całego naszego kursu nauczyliśmy się tworzyć wideo, edytować,  a następnie publikować je w internecie, aby każdy mógł zobaczyć informacje którymi chcieliśmy się podzielić. Najważniejszy jest pomysł i zastosowanie kilku narzędzi multimedialnych, bo film powinien być przyjemny dla oka widza. Czy szkoły w przyszłości będą nauczać przez YouTube? Po tym kursie ta przyszłość jest już bliższa niż nam się wcześniej wydawało.

Materiały z kursu:

Lesław Kuchciak, Jacek Szczupak

 

 

 

 

 

 

W dniach 03.06.2019r. – 07-06.2019r. odbyliśmy kolejną mobilność, która miała miejsce w holenderskim mieście Zwolle. W ramach job shadowing naszym głównym celem była obserwacja zajęć prowadzonych przez naszych kolegów i koleżanki z zaprzyjaźnionej placówki Emma Dalton School. Szkoła, którą mieliśmy przyjemność hospitować, prowadzi zajęcia popularną w Holandii metodą Daltona. Trafiła nam się okazja aby podpatrzeć na nietypowe sposoby prowadzenia lekcji, które w Polsce nie są jeszcze tak cenione. Niewątpliwie ta wizyta dostarczyła nam ogrom ciekawych doświadczeń oraz zmieniła trochę spojrzenie na nasz system edukacji. Mamy nadzieję, że chociaż niewielką część tego co udało nam się uchwycić w Holandii, będziemy mogli zaimplementować podczas pracy w naszej szkole. Ostatniego dnia naszej wizytacji przeprowadziliśmy dla holenderskich uczniów lekcję kulturową na temat Polski i Horyńca-Zdroju. Najwyraźniej udało nam się wzmóc ciekawość tamtejszych dzieci, bo na koniec nie uchroniliśmy się od gradu pytań odnośnie miejsca naszego pochodzenia. Pobyt był udany i mobilność ta na długo utkwi w naszej pamięci.

         Wiesława Pachla, Katarzyna Szymeczko, Jacek Szczupak

ENGLISH FOR TEACHERS (A2,B1)

 

Kolejną mobilność Programu Erasmus+ realizowaliśmy w Irlandii. To właśnie w Dublinie doskonaliliśmy intensywnie i aktywnie umiejętności językowe. Kurs „English for teachers (A2,B1)” odbywał się w dniach od 24.02.2019r. do 02.03.2019r. W szkoleniu uczestniczyło 15 nauczycieli z europejskich szkół, między innymi z Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Norwegii i Polski. Zajęcia odbywały się w National College of Ireland.
Codziennie przełamywaliśmy bariery komunikacyjne, posługując się językiem angielskim na zajęciach i w sytuacjach życiowych. Mięliśmy możliwość poznania irlandzkiej kultury, sztuki, obyczajów, kuchni i świąt.
Każda podróż, a zwłaszcza związana z doskonaleniem umiejętności językowych, czyni nas bardziej świadomymi obywatelami Europy. Wymiana doświadczeń i pomysłów uczestników kursu wzbogaciła nasze spojrzenie na edukację i pozwoli nam jeszcze lepiej kształtować osobowość i umiejętności naszych wychowanków.

Wiesława Pachla, Katarzyna Szymeczko

Inteligencja emocjonalna na szkoleniu we Florencji

Program Erasmus + realizowany w naszej szkole przynosi kolejne korzyści.

Tym razem była to możliwość udziału nauczycieli w szkoleniu “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” zoganizowanym w dniach 12-18 listopada 2018r. we Florencji we Włoszech.

W zajęciach prowadzonych przez Susan Gagliano z Europass Teacher Academy ubrali udział pedagodzy z różnych krajów europejskich: z Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Polski.

Realizując temat szkolenia, codziennie aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach wymieniając się spostrzeżeniami, doświadczeniami, pomysłami. Na własnej skórze doświadczaliśmy emocji przeżywanych przez naszych uczniów, które mimo różnic kulturowych są przecież takie same. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami będziemy dzielić się z nauczycielami i uczniami wzbogacając swój warsztat pracy i potencjał osobowy uczniów naszej szkoły.

Dorota Ludwiczuk i Magdalena Marcicka

 

 

Dnia 5 czerwca 2018 r. w Przemyślu odbyła się Wojewódzka Konferencja „Projekty międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+ szansą na rozwój uczniów i nauczycieli” zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu. W konferencji uczestniczyła pani Ewa Chomańska– koordynator projektu „School problem? No problem! – innowacyjne metody pracy z uczniem gwarancą sukcesu”, która reprezentowała Szkołę Podstawową w Horyńcu Zdroju i dzieliła się swoimi doświadczeniami w formie prezentacji multimedialnej oraz filmu „ Erasmus i ja”.

Konferencję otworzył pan Zbigniew Hamielec, Wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Przemyślu. Następnie pani Iwona Karkliniewska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawiła analizę udziału Polski w projektach międzynarodowych w ramach Programu Erasmus+. Odbyła się także inauguracja Regionalnego Punktu Informacyjnego w województwie podkarpackim. Rolę i zadania PCEN omówił pan Grzegorz Nowakowski, Wicedyrektor PCEN ds. projektów unijnych. Po przerwie pani Elżbieta Komarnicka – Konsultant PCEN ds. Oddziału w Przemyślu przedstawiła zagadnienie – „Upowszechnianie rezultatów projektu ważnym aspektem programu Erasmus+”. Następnie koordynatorzy projektów unijnych podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przedstawili swoje projekty.

Program konferencji:

 

 

szczegóły konkursu: tutaj

Harmonogram mobilności projektu „School problem? No problem! – innowacyjne metody pracy z uczniem gwarancją sukcesu” programu Erasmus+ 2018-2019.

 

lp Nazwa kursu Miejscowość/Kraj Planowanytermin Dni
1. Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools Barcelona

Hiszpania

13-18.08. 2018

lub

3-8.12.2018

7
2. Education in Finland and Estonia – Original Best Practices Benchmarking course- only for teachers of grades 1-9 (age 6-15 yrs) Helsinki/Tallin

Finlandia, Estonia

9-15.09.2018

9-15.12.2018

Lub

3-9.03.2019

7-13.04.2019

lub

8-14.09.2019

 

7
3. Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention Florencja

Włochy

12-17.11. 2018

10-15.12.2018

14-19.01.2019

7
4. English for Teachers Dublin

Irlandia

24.02-02.03 2019

 

7
5. Job shadowing Zwolle

Holandia

29.04-03.05. 2019

 

5
6. English for Teachers Dublin

Irlandia

19-25.05. 2019

 

7
7. Job shadowing Lukkari

Finlandia

czerwiec 2019

 

5
8. Flipped Classroom

 

Barcelona

Hiszpania

15-19.07.2019

 

5
9. Educational Video Production & Publishing

Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Visual Resources- rezerwacja

 

 

Ateny

Grecja

 

 

Florencja

Włochy – rezerwacja

lipiec 2019

 

 

 

 

5

 

 

 

7

 

 

10.

 

Outdoor education

 

 

 

Senglea

Malta

 

 

5-11.10.2019

 

 

7

 1. http://www.teacheracademy.eu/en/teacher-training-ict-social-media/education-2.html
 2. https://www.euneoscourses.eu/?p=147
 3. https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=29493 :

http://www.teacheracademy.eu/en/conflict-management-peer-mediation-and-emotional-literacy-in-the-classroom-erasmus-tt-con.html

 1. https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/English_Teacher_A2B1/general/dublin
 2. www.emmadaltonschool.nl
 3. https://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/English_Teacher_A2B1/general/dublin
 4. www.nurmijarvi.fi
 5. http://www.itc-international.eu/erasmusplus/flipped-classroom
 6. https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=47618

lub

http://www.teacheracademy.eu/en/ict-social-media-teaching-through-video-making-creating-and-adapting-visual-resources.html

 1. https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=15070

https://erasmusplusdominou.wordpress.com/outdoor/

Wynik konkursu wniosków w ramach Akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej sektora Edukacja Szkolna (KA1)

 w programie Erasmus+ w roku 2018

 

„Sz. P.

Dorota Rachwalik

Szkola Podstawowa im.M.J.Pilsudskiego

PIC:932346347

 Wniosek numer: 2018-1-PL01-KA101-048346

Tytuł: School problem? No problem! – innowacyjne metody pracy z uczniem gwarancją sukcesu.

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2018.

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 89 punktów na 100 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 45970 euro. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej.”

Email potwierdzający ocenę wniosku, Narodowa Agencja, Edukacja Szkolna

Więcej na : http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-1/

Wyniki konkursu:  http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Komunikat_wyniki_SE_KA1_2018.pdf

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. J. PIŁSUDSKIEGO  W HORYŃCU – ZDROJU

NA LATA 2018-2020

 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły został opracowany przede wszystkim w celu określenia obszarów szkoły wymagających poprawy. Pragniemy jasno wyznaczyć i usystematyzować nasze działania tak, aby przyczyniły sie one do dalszego rozwoju i modernizacji szkoły. Ponieważ stanowi on kontynuację działań i projektów realizowanych przez  Szkołę Podstawową w Horyńcu Zdroju  w  latach  poprzednich,  w  ramach  programów Comenius i Erasmus+, postawiliśmy sobie za priorytet objęcie działaniami większą liczbę uczniów i nauczycieli szkoły oraz podniesienie jakości kształcenia i  europejskiego wymiaru szkoły.

Celem strategicznym określonym w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły jest określenie obszarów wymagających poprawy oraz ustalenie i wybór priorytetów kształcenia oraz powiązanych z nimi  podejmowanych działań.

Popularność nowych technologii, potrzeby rozwojowe uczniów stawiają nas przed ciągłymi wyzwaniami. Europejski Plan Rozwoju Szkoły jest poniekąd kontynuacją priorytetów wyznaczonych już w roku 2016, kiedy to Szkoła Podstawowa w Horyńcu – Zdroju po raz pierwszy otrzymała wsparcie programu Erasmus+ na doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowano mobilności przyczyniające się w ogromnym stopniu do rozwoju zawodowego naszych pracowników oraz podniesienia jakości nauczania w placówce.

Uwzględnia następujące obszary wymagające wsparcia: nowe narzędzia i metody nauczania, zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników, zwiększenie mobilności zawodowej, europejski wymiar organizacji, jak również doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów.

Nasze priorytety to:

 1. Podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów, dążenie do sprawnego komunikowania się w języku obcym podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych.
 2. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie, wykorzystanie wiedzy nauczycieli z innych krajów w zakresie stworzenia optymalnych warunków pracy dla dzieci, indywidualizacji nauczania.
 3. Pogłębienie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą szkołami z innych krajów europejskich.
 4. Stosowanie najnowszych metod, technik i narzędzi komunikowania się i nauczania, unowocześnienie placówki w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi ICT.
 5. Poznanie efektywnych metod pracy z uczniami o różnym poziomie wiedzy, w szczególności wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualny wybór preferowanego stylu uczenia się.
 6. Zwiększenie motywacji uczniów, rozwijanie innowacyjności i kreatywności poprzez stosowanie najnowszych technik i metod nauczania.
 7. Zwiększenie zaangażowania i aktywności uczniów w proces uczenia się.
 8. Poszerzanie horyzontów i światopoglądów postawa tolerancji i otwartości wobec innych narodów, jak również zdobywanie wiedzy z zakresu historii, kultury, sztuki, polityki innych krajów europejskich.
 9. Poszerzenie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów, strategii skutecznej komunikacji i umiejętności społecznych, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Nauczyciele tworzący Europejski Plan Rozwoju Szkoły są przekonani, że zdobyte doświadczenia i nabyte kompetencje pracowników SPH uczestniczących w projekcie przyczynią  się  do  strategicznego  rozwoju  naszej  szkoły  i  pozwolą  na  zrealizowanie wszystkich postawionych celów.